Rechten van kinderen en jongeren bij een medische behandeling

Uw kind is of komt onder behandeling bij Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Voorafgaand aan de behandeling stelt de hulpverlener in overleg met uw kind en u de behandeldoelen en afspraken op, die worden vastgelegd in het behandelplan. Naast deze praktische inhoudelijke informatie rondom de behandeling van uw kind, is het handig om te weten welke wet- en regelgeving ten aanzien van een medische behandeling van kinderen in Nederland gehanteerd worden.

Gezamenlijk gezag

Bij het beschrijven van de rechten en plichten gaan wij ervan uit dat u als ouder het wettelijk (ouderlijk) gezag hebt over uw kind. Ouders hebben het gezamenlijk gezag over hun kinderen. Dat betekent dat u beiden dezelfde rechten hebt.

Eénoudergezag

In geval van echtscheiding wordt een kind vaak door een van beide ouders voor behandeling aangemeld. In dat geval heeft de ouder die de behandeling aanvraagt voor het kind, de plicht om de andere ouder te informeren zodat deze kan instemmen met de aanmelding en behandeling. Pas nadat beide ouders toestemming hebben gegeven kan de behandeling starten.

Hebt u geen gezag over uw kind? Dan heeft u alleen recht op feitelijke informatie over de gezondheidstoestand van uw kind, mits u daar zelf om verzoekt.

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

De rechten van cliënten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Voor kinderen en jongeren gelden specifieke rechten. De wet onderscheidt hierbij drie leeftijdsgroepen:

Voor elk van deze doelgroepen gelden aparte rechten. Hieronder vindt u informatie over de belangrijkste rechten. De verschillen per leeftijdsgroep hebben met name betrekking op de aspecten informatie en toestemming. Klik op een leeftijdsgroep om meer te lezen over de rechten van deze groep.

Meer informatie

Hebt u vragen over dit onderdeel? Stelt u deze dan aan uw hulpverlener. De website www.jadokterneedokter.nl geeft op een speelse manier informatie over deze rechten voor kinderen en jongeren.