Parnassia Bavo Groep reikt innovatieprijzen uit

ACT- teams winnen eerste prijs met innovatieve jongerenbehandeling

De twee ACT-teams van het zorgbedrijf Kinder- en Jeugdpsychiatrie hebben de Parnassia Bavo Prijs 2008 gewonnen: een internationale studiereis ter waarde van € 10 000. De teams zoeken jongeren die zorg nodig hebben zelf op. De Parnassia Bavo Groep looft elke twee jaar prijzen uit voor de ‘meest waardevolle bijdrage aan de patiënten en de organisatie'. Hiermee wordt innovatie binnen de zorgbedrijven actief beloond. De tweede prijs is gewonnen door de afdeling Rehabilitatie van Dijk en Duin. De derde prijs is voor het project ‘Terugvalpreventie' van PsyQ. De twee winnende jeugdteams van het zorgbedrijf Kinder- en Jeugdpsychiatrie werken volgens de methode ACT (Assertive Community Treatment). De jury roemde de winnaars om hun brede aanpak. De teams gaan zelf de straat op om jongeren aan te spreken, ze werken nauw samen met andere hulpverleners en gemeentelijke organisaties én ze hebben avonddiensten ingelast zodat jongeren ook 's avonds bij hulpverleners terecht kunnen. De jeugdteams vertalen de ACT aanpak naar
hulpverlening aan jongeren die ‘zorgwekkend en zorgmijdend' worden genoemd. De ervaring van de teams is dat deze jongeren niet zozeer zorgmijdend zijn, maar dat de reguliere hulpverlening voor hen niet volstaat.

Rehabilitatie

De afdeling Rehabilitatie van zorgbedrijf Dijk en Duin krijgt de tweede prijs voor de metamorfose van de afdeling. Sinds twee jaar werken zij volgens een nieuwe methode: in plaats van behandelplannen staan de wensen van cliënten centraal.  Cliënten voelen zich prettig bij deze manier van ondersteuning. Het verbetert de behandelrelatie tussen de hulpverlener en de cliënt, wat de behandeling bespoedigt. Ook de fysieke barrières tussen cliënt en hulpverlener zijn geslecht: de traditionele verpleegpost is gesloopt. Het team krijgt een studiereis t.w.v. € 7 500.

Terugvalpreventie

De afdeling ‘Depressie Ambulant' van PsyQ heeft een terugvalpreventieprogramma ontwikkeld voor alle cliënten waarvan de depressie grotendeels verdwenen is. De kans op terugval is bij deze mensen erg groot. Dit programma signaleert terugval in een heel vroeg stadium, vermindert het terugvalrisico, realiseert langere tussenpozen tussen de depressies. In de afgelopen twee jaar hebben 355 cliënten zich aangemeld, ongeveer 50% van het totale aantal uitschrijvingen. De afdeling wint hiermee een studiereis t.w.v. € 5 000.

Aanmoedigingsprijzen

Er zijn nog vijf aanmoedigingsprijzen uitgereikt ter waarde van € 2 500 aan teams uit de gehele Parnassia Bavo Groep. De Parnassia Bavo Groep heeft zeven zorgbedrijven: Bavo Europoort, Brijder Verslavingszorg, Dijk en Duin, Parnassia Bavo Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Palier, Parnassia en PsyQ.

Download het persbericht

Publicatiedatum: 4 december 2008