U kunt kinderen en jongeren nog steeds rechtstreeks naar ons doorverwijzen. Voor vragen en consultatie kunt u terecht bij ons verwijzerspunt.

Consultatie en aanmelden

U kunt ouders met hun kind of een jongere bij ons aanmelden. Ook met vragen kunt u bij ons Verwijzerspunt terecht. Ouders kunnen hun kind (of jongeren boven de 16 jaar) ook zelf aanmelden. Daarvoor hebben ze wel altijd een verwijzing van u nodig. Behandelingen en medicatie worden vergoed.

Nieuwe jeugdstelsel

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Er verandert in principe niets voor verwijzers. U kunt kinderen en jongeren met psychische problemen nog steeds rechtstreeks naar ons doorverwijzen. Wat wel is veranderd is dat u uw patiënten voortaan ook kunt verwijzen naar een (jeugd)wijkteam in uw gemeente.

Ondersteuning aan huisartsen

Parnassia Groep biedt uitgebreide ondersteuning aan huisartsen. U kunt hierbij denken aan de inzet van een POH'er of aan een bijscholingscursus. Met alle vragen kunt u terecht bij ons verwijzerspunt.