ADD behandeling voor kinderen

ADD behandeling voor kinderen

De gedragstraining die kinderen met ADD krijgen, lijkt op de behandeling die geboden wordt bij ADHD. Deze aanpak werkt met veel structuur, voorspelbaarheid, voorbeeldgedrag door de ouders, waardering en beloning en het krijgen van meer controle over het gedrag. Deze behandeling slaat bij ADD vaak beter aan dan bij ADHD. Een kind dat de diagnose ADD heeft gekregen moet daarnaast geholpen worden (weer) een positief zelfbeeld te ontwikkelen.

Diagnose ADD

Na aanmelding voor een ADD-behandeling volgt een afspraak voor een eerste gesprek. Onze hulpverlener stelt u een aantal vragen om het probleem zo helder mogelijk te krijgen. Indien u bij ons op de juiste plek bent, volgt een intake en eventueel een aanvullend onderzoek. Daarna bespreken wij met u de diagnose en welke behandelingen voor ADD u en uw kind verder helpen. Dit kan in de vorm van individuele behandelingen, groepstherapie zoals een sociale vaardigheidstraining of online hulp. Soms zijn medicijnen nodig als ondersteuning van de behandeling.

Behandeling ADD kind én ouders

In Den Haag en Rotterdam heeft Lucertis een Levenslooppoli AD(H)D, waarin we nauw samenwerken met PsyQ, de specialist in AD(H)D bij volwassenen. Omdat ADD erfelijk bepaald kan zijn, kunnen zowel ouder als kind last hebben van de aandoening. Bij de Levenslooppoli begeleiden we alle leden van het gezin op dezelfde locatie. Speciale aandacht gaat uit naar de begeleiding van jongeren met ADD die volwassen worden. Ook organiseren wij speciale opvoedtrainingen voor ouders met ADHD die kinderen hebben bij wie de diagnose ADD gesteld is.

Cursussen voor leerkrachten

Leerkrachten zien regelmatig kinderen met opvallend gedrag. Hoe gaat u hier als leerkracht mee om? Hiervoor heeft Lucertis cursussen voor leerkrachten over ADD.  

Aandacht voor positieve eigenschappen!

ADD begint in de kindertijd en blijft in veel gevallen voortduren tot de volwassenheid. Door er vroeg bij te zijn leren kinderen beter met hun klachten om te gaan. Bij Lucertis vinden we het belangrijk om positieve eigenschappen van een kind of jongere aandacht te geven. De kracht van het doorbreken van negatieve ervaringen bereik je onder andere door te kijken naar waar het kind goed in is. Bij Lucertis werken professionals die gespecialiseerd zijn in ADD behandeling en de behandeling van ADHD bij kinderen. Neem gerust contact op voor advies en intake, bel onze Informatieservice.

Jonge kinderen en ADD

Kleine kinderen zijn soms dromerig en ongeconcentreerd. Het kan voor u lastig zijn om te begrijpen of het gedrag van uw kind normaal is. Lucertis heeft een Expertisecentrum voor kinderen van 0 – 6 jaar in Zuid-Holland, waar hulpverleners werken die gespecialiseerd zijn in ontwikkelingsproblemen van jonge kinderen.