Contact

Onze medewerkers geven u informatie over behandelmogelijkheden of geven antwoord op algemene of persoonlijke vragen over psychische klachten.

Vraag, suggestie, klacht of compliment

Wij horen graag uw mening over uw behandeling. Dat kan een suggestie zijn, een vraag of een compliment. Maar ook als u niet tevreden bent willen we dat graag weten. U kunt uw ervaringen op de volgende manieren met ons delen:

Parnassia Groep Meldpunt
klantenreacties/AC 2
antwoordnummer 53002
2505 VB Den Haag

E-mail: Klachtencie.patientenHaaglanden@parnassiagroep.nl
Telefoon: 088 - 357 00 80 of 088 - 357 00 27

Meer informatie over het indienen van een klacht en onze patiëntenvertrouwenspersoon vindt u op de pagina uw rechten.

Registratie

Om uw reactie zorgvuldig te kunnen afhandelen, vragen wij u enkele persoonlijke gegevens in te vullen. In alle gevallen zorgen de betrokken medewerkers ervoor dat uw klacht of suggestie behandeld wordt. Als u een reactieformulier hebt ingevuld, ontvangt u altijd een ontvangstbevestiging. Als u dat op prijs stelt, ontvangt u naderhand ook persoonlijk bericht over de afhandeling van uw klacht of suggestie. Om goed te kunnen inspelen op verbetersuggesties, houden wij een registratie bij van alle meldingen die ons bereiken.