Vraag, suggestie, klacht of compliment

Wij horen graag uw mening over uw behandeling. Dat kan een suggestie zijn, een vraag of een compliment. Maar ook als u niet tevreden bent willen we dat graag weten. U kunt uw ervaringen op de volgende manieren met ons delen:

Parnassia Groep Meldpunt
klantenreacties/AC 2
antwoordnummer 53002
2505 VB Den Haag

E-mail: Klachtencie.patientenHaaglanden@parnassiagroep.nl
Telefoon: 088 - 357 00 80 of 088 - 357 00 27

Meer informatie over het indienen van een klacht en onze patiëntenvertrouwenspersoon vindt u op de pagina uw rechten.

Registratie

Om uw reactie zorgvuldig te kunnen afhandelen, vragen wij u enkele persoonlijke gegevens in te vullen. In alle gevallen zorgen de betrokken medewerkers ervoor dat uw klacht of suggestie behandeld wordt. Als u een reactieformulier hebt ingevuld, ontvangt u altijd een ontvangstbevestiging. Als u dat op prijs stelt, ontvangt u naderhand ook persoonlijk bericht over de afhandeling van uw klacht of suggestie. Om goed te kunnen inspelen op verbetersuggesties, houden wij een registratie bij van alle meldingen die ons bereiken.