Hoe helpt Lucertis?

Ieder kind is anders. Daarom krijgen alle kinderen die bij Lucertis komen een behandeling op maat. Onze behandelaren zijn gespecialiseerd in psychische en psychiatrische stoornissen bij baby's, peuters, pubers en jongvolwassenen. U kunt vertrouwen op verantwoorde zorg en goede dienstverlening.

Onze behandelingen zijn gericht op:

ADHD Angst en depressie Autisme
Eetstoornissen Ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen Persoonlijkheidsstoornissen
Trauma Verslaving Vroege psychose


Als wij zelf niet de goede plek kunnen bieden voor uw kind, overleggen wij met andere jeugdinstellingen.

Welke type behandelingen kunt u verwachten?

Afhankelijk van de diagnose van het kind hebben wij verschillende behandelingen:

Individuele behandelingen

Groepsbehandelingen

Dagbehandeling voor baby's en kleine kinderen tot 6 jaar

Online hulp

Cursussen voor ouders

Crisishulp

Medicatie    


De afspraken die we met de ouders en het kind maken over de soort behandeling leggen we altijd vast in een behandelplan.

Zorg dichtbij

Lucertis helpt kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische problemen zo dichtbij mogelijk. Hiervoor organiseren we onze zorg en behandelingen ook vanuit de wijk. In meerdere regio's maken wij deel uit van (jeugd)wijkteams. In een jeugdwijkteam werken we nauw samen met andere jeugdprofessionals om de juiste hulp te kunnen bieden die ouders en kinderen nodig hebben.

Ernstige psychiatrische aandoeningen

We hebben ook verschillende F-ACT-teams. Zij bieden hulp aan jongeren die hun weg niet weten te vinden naar de reguliere hulpverlening of die helemaal niet geholpen willen worden. Het gaat om jongeren van 12 tot 24 jaar met vaak ernstige psychiatrische aandoeningen en problemen op andere levensgebieden zoals op school of in het eigen gezin.