Bemoeizorg

Bemoeizorg: als de stap om zelf hulp te zoeken te groot is

Met F-ACT Jeugdteams bieden wij hulp aan jongeren én hun ouders die hun weg niet willen of weten te vinden naar de reguliere hulpverlening. Het gaat om jongeren met vaak (vermoedens van ernstige) psychiatrische aandoeningen en problemen op meerdere levensgebieden zoals op school of in het eigen gezin.

F-ACT: assertieve hulp

F-ACT staat voor ‘Functie Assertive Community Treatment' en is een assertieve en outreachende manier van zorg verlenen binnen de GGZ. De hulpverleners van het team geven zowel behandeling als praktische hulp, zo vaak als nodig is en op de plaats waar de jongere zich bevindt.

Voor wie

Jongeren van 12 tot 24 jaar met vaak meerdere psychische of psychiatrische aandoeningen die ook te maken hebben met allerlei andere problemen:

  • werkeloos, geen inkomen
  • geen opleiding volgen
  • ouders hebben zelf psychiatrische problemen
  • geen dak boven het hoofd, zwervend

Hoe ziet de hulp eruit?

Een paar voorbeelden:

Voorlichting we geven voorlichting over de verschillende levensgebieden.
Gesprekken we ondersteunen de jongere door gesprekken te voeren op de plek waar hij of zij verblijft of wil afspreken.
Praktische zaken we gaan zo nodig mee naar belangrijke afspraken met instanties, we helpen met het starten van een opleiding, het zoeken van woonruimte of het omgaan met geld en schulden.
Medicijnen we zorgen ervoor dat de jongere op tijd medicijnen krijgt en we geven informatie over de werking en bijwerkingen van de medicijnen. De medicatie kan gecontroleerd en zo nodig aangepast worden door een arts of psychiater.