De kracht van F-ACT

De kracht van F-ACT

F-ACT staat voor ‘Functie Assertive Community Treatment' en is een assertieve en outreachende manier van zorg verlenen binnen de GGZ. De hulpverleners van het team geven zowel behandeling als praktische hulp, zo vaak als nodig is en op de plaats waar de jongere zich bevindt.

Outreachend Onze hulpverleners zoeken de jongeren actief op, waar ze ook verblijven. De contacten vinden plaats in de directe omgeving van de jongere; dat kan thuis zijn maar ook op straat of op school.
Meerdere disciplines in een team
Bij F-ACT werken onder andere sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, psychiaters en ervaringsdeskundigen. We werken nauw samen met partners in de gemeente en als we zelf niet kunnen ondersteunen bij de hulpvraag zoeken wij een organisatie die dat wel kan.
Ondersteuning op diverse levensgebieden We gaan altijd eerst na of er andere instanties betrokken zijn bij de hulp aan de jongere en overleggen met hen wat er aan extra hulp nodig is en wie dat het beste kan doen. Het kan gaan om therapie, hulp bij afkicken van middelengebruik, of zoeken naar werk of een woning.

Locaties F-ACT jeugdteams

Kijk voor de adressen van de F-ACT-teams bij ons locatieoverzicht.