Groepstherapie

Groepstherapie: ervaringen delen met lotgenoten

"Veel therapieën bij Lucertis zijn in groepsvorm. Ze zijn voor jongeren die vergelijkbare problemen hebben. Onderlinge steun en van elkaar leren zijn belangrijke voordelen van een groepsbehandeling." Je leert in een groep ook waar je goed in bent en kunt dit oefenen met anderen', zegt Leontien Los, directeur zorg bij Lucertis.

Voorbeelden van groepsbehandelingen die wij geven:

Het aanbod verschilt per locatie.

Agressieregulering In de vorm van rollenspellen leren zo'n vier à vijf jongeren in een groep hoe zij beter kunnen reageren op een probleem of gebeurtenis door het verbeteren of het aanleren van probleemoplossende vaardigheden en het veranderen van negatieve gedachten.
Dialectische gedragstherapie Voor jongeren die een instabiel zelfbeeld hebben, sterk wisselende emoties en vaak een beperkte impulscontrole hebben. Deze jongeren hebben vaak instabiele relaties met anderen en laten nogal eens gevaarlijk gedrag zien. Een combinatie van het leren van bepaalde vaardigheden en therapie maakt dat jongeren zichzelf beter onder controle krijgen en stabiel worden in hun emoties en gedrag. Vaak is er sprake van een persoonlijkheidsstoornis of een voorstadium daarvan.
Emotieregulatietraining (ERT)

Jongeren leren negatieve gedachten en gevoelens bij zichzelf te herkennen. De jongeren die hier last van hebben zien meestal wel dat zij zichzelf niet goed onder controle hebben, maar hebben niet de juiste vaardigheden om hun gedrag te veranderen. Ze oefenen met anderen zodat zij emotionele buien beter kunnen hanteren.

Psycho-educatie

Weten wat een stoornis is, wat de bijbehorende beperkingen en mogelijkheden zijn, wordt ook wel psycho-educatie genoemd. Psycho-educatie helpt kinderen én ouders bij het leren omgaan met de stoornis zodat zij meer grip krijgen op hun eigen leven en hun gedrag kunnen aanpassen doordat zij meer zelfkennis hebben. Het voordeel van de groep is dat medepatiënten en ouders vaak heel goed begrijpen waar je tegen aanloopt in het dagelijks leven. Ook hebben zij hele goede tips voor elkaar.

Runningtherapie Voor jongeren vanaf 12 jaar die vaak thuis en niet zo lekker in hun vel zitten, angstig zijn of contact met leeftijdsgenoten moeilijk vinden. Met een groep van acht jongeren lopen twee therapeuten één keer per week hard. Jongeren werken samen om hun sportieve doelen te bereiken. Deze therapie geven wij onder andere bij angst- of eetstoornissen en traumaverwerking
Sociale vaardigheden kinderen en jongeren leren in de omgang en communicatie met anderen via bijvoorbeeld rollenspellen meer grip te krijgen op hun emoties. Het is tevens een ontmoeting met leeftijdsgenoten die vergelijkbare moeilijkheden hebben.
Vaktherapie Bij vaktherapie leren kinderen op een andere manier omgaan met problemen en zich te uiten. Vooral kinderen die moeite hebben met praten kunnen via spel of andere creatieve manieren leren om op een andere manier met problemen om te gaan.

Therapie in een groep gaat meestal gepaard met individuele therapie. Daarnaast kunt u online hulp krijgen of een oudercursus. Soms zijn medicijnen nodig als ondersteuning van de behandeling.