Groepstherapie

Kinderen uit de Knel

Kinderen lijden onder ruziemakende ouders tijdens en na een scheiding. Ouders lijden onder de machteloos makende strijd. Groepsprogramma Kinderen uit de Knel biedt uitkomst in Purmerend en Zaandam in de regio Zaanstreek-Waterland.

Voor wie is Kinderen uit de Knel?

Het programma is bedoeld voor gezinnen die verstrikt zijn geraakt in scheidingsconflicten rond de zorg voor de kinderen, wonen, financiën en andere belangrijke onderwerpen. Deze conflicten kunnen korter of langer duren en beïnvloeden het leven en welzijn van alle betrokkenen: kinderen, ouders en hun netwerk.

Kinderen kunnen (mede) door de conflictueuze situatie in de knel komen en hierdoor klachten ontwikkeld hebben waaronder: terugtrekgedrag, lichamelijke klachten, gedragsproblemen, stemmingsproblemen. Ouders zijn verstrikt geraakt in een machteloos makende strijd.

Let op: om in aanmerking te komen moet een of moeten beide ouders in de regio Zaanstreek-Waterland wonen.

Wat leer je bij Kinderen uit de Knel?

Het doel van het programma is dat kinderen uit de knel raken doordat de strijd tussen hun ouders minder destructief wordt en dat nieuwe wegen worden gevonden om met conflicten om te gaan. Zo kunnen de kinderen en hun ouders zich weer veilig voelen en zich goed ontwikkelen.

Wat is Kinderen uit de Knel?

Kinderen uit de Knel is een groepsprogramma voor zes ouderparen en hun kinderen (in de leeftijd van 4 tot 18 jaar). De oudergroep (beide ouders) komt acht keer twee uur bij elkaar, 1 keer per 14 dagen. In dezelfde tijd komen de kinderen in een groep bij elkaar. De ouders werken aan het doorbreken van de vernietigende patronen en aan het vinden van nieuwe oplossingen voor steeds terugkerende problemen. Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal. Groepsleden blijken elkaar goed te kunnen helpen.

De twee therapeuten scheppen een omgeving waarin positieve verandering mogelijk is. Zij geven informatie, opdrachten en oefeningen die ouders helpen nieuwe en constructieve stappen te maken.

In de kindergroep staan verschillende thema’s centraal waar kinderen uit conflictueuze scheidingen mee te maken hebben, zoals omgaan met stress, loyaliteiten en het wonen in 2 huizen. De kinderen maken op hun eigen manier een presentatie; dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een tekening, theater, een filmpje of een knutselwerk. Wij richten ons op de krachten van de kinderen en op het vergroten van weerbaarheid. De kinderen presenteren aan de ouders wat ze hebben gemaakt en de ouders presenteren aan de kinderen wat ze in het project hebben geleerd en wat ze de kinderen toewensen.

Aan het eind wordt geëvalueerd en kijken we met ouders en kinderen of er nog een vervolgtraject nodig is.

Praktische zaken

Na aanmelding ontvangen beide ouders een aanmeldformulier. Na ontvangst van alle formulieren volgen twee intakegesprekken. Het eerste gesprek is met beide ouders en de oudertherapeuten en eventuele verwijzers. Na de toezegging van de ouders dat zij willen meedoen aan het programma volgt een tweede intakegesprek, nogmaals met beide ouders, maar ook met de kinderen die dan kennismaken met de kindertherapeuten.

Wanneer bekend is op welke datum de groep gaat starten wordt een zogenaamde netwerkavond georganiseerd, een informatieavond voor alle belangrijke anderen van de ouders; denk aan familieleden, vrienden, maar ook behandelaren en advocaten. Dit netwerk van de betrokken ouders kan helpend zijn tijdens de moeilijke fase van het groepsprogramma. Binnen het programma wordt derhalve ook een beroep gedaan op deze mensen.

Groepen bestaan uit zes ouderparen. Er starten meerdere keren per jaar nieuwe groepen. Deze vinden plaats om de week van 15.30 - 17.30 uur op maandag. De locatie is wisselend in Purmerend of Zaandam, binnen de regio Zaanstreek-Waterland.

Aanmelden kan:

  • als ouders bereid zijn om samen te komen naar de intake.
  • als ouders bereid zijn om juridische procedures te stoppen, (eventueel tijdelijk) tijdens het volgen van het programma.

en een mail te sturen aan: Kinderenuitdeknel@parnassiagroep.nl

Kinderen uit de Knel is van oorsprong een initiatief van het Lorentzhuis en het Kinder- en Jeugdtraumacentrum. Kijk voor meer informatie op www.kinderenuitdeknel.nl