Individuele therapie

Individuele therapie: samen naar herstel van evenwicht

Een behandeling bij Lucertis betekent dat u een behandelaar krijgt die samen met u aan de problemen werkt van u kind. We richten ons daarbij op het verhelpen van de klachten en op de sterke kanten van uw kind.  Dit staat beschreven in het behandelplan. We praten over de problemen en oefenen om anders te denken of te doen. Met kleine kinderen doen we ook wel spelletjes waar ze van kunnen leren. De oudere kinderen en jongeren geven we ook wel huiswerk en oefeningen mee.

Regelmatig gesprekken

Gesprekken met een psycholoog kunnen een onderdeel zijn van de behandeling. We zien u, uw dochter of zoon op regelmatige basis. Dit is geheel afhankelijk van de ernst van de stoornis. Andere belangrijke personen in de omgeving betrekken we ook bij de behandeling mits daarvoor toestemming is. Groepsbehandelingen of online hulp kunnen we combineren met individuele therapie. Soms zijn medicijnen nodig als ondersteuning van de behandeling.

Voorbeelden individuele therapie:

Cognitieve (gedrags)therapie -  we werken samen aan het veranderen van (negatieve) gedachtes en gevoelens. Zo leren we kinderen bijvoorbeeld met angst omgaan. Bij sombere kinderen oefenen bijvoorbeeld dat je niet meteen hoeft te denken dat ‘niks meer lukt' of het ‘toch nooit meer goed komt' voordat je aan iets nieuws begint.

Deze vorm van therapie passen onze behandelaren toe bij ADHD, autisme of persoonlijkheidsstoornissen en angststoornissen.

Psycho-educatie - weten wat een stoornis is, wat de bijbehorende beperkingen en mogelijkheden zijn, wordt ook wel psycho-educatie genoemd. Psycho-educatie helpt kinderen én ouders bij het leren omgaan met de stoornis zodat zij meer grip krijgen op hun eigen leven en hun gedrag kunnen aanpassen doordat zij meer zelfkennis hebben.

Deze vorm van therapie passen onze behandelaren toe bij allerlei stoornissen en kan online of in gesprek.

EMDR - Een ander voorbeeld van individuele therapie is EMDR dat staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een methode om herinneringen aan traumatische ervaringen te verwerken. Wanneer een kind last blijft houden van de gevolgen van een heftige gebeurtenis zoals veel pesten of geweld, passen we EMDR toe.