Intake en diagnose

Intake en diagnose

Wanneer u een verwijzing heeft van de huisarts, een andere medisch specialist of van de gemeente en uw zoon of dochter is bij ons aangemeld, proberen wij uw zoon of dochter zo snel mogelijk de geschikte hulp te bieden.

Op de juiste plek bij ons

We houden eerst een screening. Dat betekent dat we, soms telefonisch, een aantal zaken met u doornemen zodat we zeker weten dat u bij ons op de juiste plek bent. Als dit zo is volgt een intakefase die uit meerdere gesprekken kan bestaan. Aan de hand van vragenlijsten, die u thuis voorbereidt, gaan we in op de problemen en klachten van uw kind. Samen proberen we zicht te krijgen op hoe uw kind functioneert in het gezin, op school en in de vrije tijd. Eventueel doen we extra onderzoek. Onze hulpverlener bespreekt deze informatie met een team van deskundigen. Tijdens een adviesgesprek hoort u over de uitkomst van de diagnose en eventuele behandelingen.

Als wij zelf niet de goede behandeling of plek kunnen bieden voor uw kind, overleggen wij met andere zorgverleners die u wel verder kunnen helpen.

Nodig voor aanmelding

Voor een behandeling bij Lucertis heeft u nodig:

  • verwijzing van een (huis)arts, medisch specialist, kinderarts of van een wijkteam
  • verzekeringsbewijs bij jongeren vanaf 18 jaar
  • een geldig identiteitsbewijs