Facturatie jeugd-GGZ aan gemeentes

De behandelingen die wij bieden aan kinderen en jongeren worden sinds 2015 vergoed door de gemeente. In de factuur die naar de gemeente wordt gestuurd staat standaard de hoofddiagnose vermeld waarvoor de behandeling is ingesteld. Deze informatie gebruikt de gemeente alléén voor betalingsdoeleinden en voor geen enkel ander doel. Mocht u niet willen dat deze informatie vermeld wordt, dan kunt u een formulier invullen bij uw behandelaar. Dit heet een opt out regeling.

 

Achtergrond

Het factureren van de geleverde zorg door de zorgaanbieder bij de gemeente was nog niet goed geregeld. Met name op het gebied van de persoonsgegevens van kinderen en jongeren waren nog onduidelijkheden in de nieuwe Jeugdwet.
De staatsecretarissen van VWS en V&J hebben op 6 augustus bekend gemaakt hoe instellingen voor Jeugd GGZ en gemeenten persoonsgegevens moeten verwerken ten behoeve van de facturatie door de zorgaanbieder aan de gemeenten. Dit staat in een tijdelijke ministeriële regeling. Deze kunt u hier vinden.

Heeft u vragen? Stel ze dan aan uw behandelaar of uw gemeente.

Veelgestelde vragen

Waarom staat mijn diagnose op de factuur aan de gemeente?
Omdat de gemeente de jeugd-GGZ financiert is het bij wet een standaardprocedure dat de diagnose wordt vermeld op de factuur. Elke diagnose heeft een bijbehorend kostenplaatje.

Wat doet de gemeente met de gegevens over mijn diagnose?
Niets. De gegevens worden enkel gebruikt voor betalingsdoeleinden.

Wat is een opt out formulier?
Als u dit formulier invult en terugstuurt naar de instelling waar de behandeling heeft plaatsgevonden, geeft u aan dat u niet wilt dat de diagnose van u / uw kind bekend wordt bij de gemeente. De zorginstelling waar de behandeling bij is gevolgd vermeldt dan niet de diagnose op de factuur.

Waar kan ik het opt out formulier vinden?
Als u geen opt out formulier toegezonden hebt gekregen kunt u hier downloaden.

Hoe moet ik het opt out formulier precies invullen?
Als u het opt out formulier van ons toegestuurd hebt gekregen zijn de gegevens van de instelling reeds ingevuld. Als u het formulier zelf downloadt moet u een aantal gegevens nog invullen. Zie het voorbeeld, de geel gearceerde velden moeten ingevuld worden.

Naar welk retouradres kan ik het opt out formulier toesturen?
Naar Centrale Aanmelding en Toeleiding Parnassia Groep t.a.v. centrale zorgadministratie, Antwoordnummer 24680, 2490 WB Den Haag. Een postzegel is niet nodig.  

Moet ik het formulier opnieuw invullen als er een nieuwe behandeling wordt gestart?
Nee. Het formulier kan eenmalig worden ingevuld, dit wordt verwerkt bij elke volgende DBC.

Kan ik het formulier ook na 14 september nog opsturen?
Cliënten kunnen het formulier ook na 14 september opsturen, we kunnen dan alleen niet garanderen dat dit tijdig verwerkt wordt voor facturatie.

Welke AGB-code moet ik gebruiken?
De AGB-code van Parnassia Groep is 06290832, Deze staat standaard op elk formulier. Elk zorgbedrijf werkt onder deze AGB-code. Dit kan iedereen zelf nakijken op www.agbcode.nl

Mijn kind is tussen 12 en 16 jaar. Moet hij / zij zelf ook tekenen?
Ja. Kinderen tussen 12 en 16 jaar moeten, net als hun ouder/verzorger, het formulier ondertekenen. Het formulier moet voorzien zijn van de handtekening van uw kind en van de ouder / verzorger.

Mijn behandeling is al afgerond, kan ik toch nog zo’n formulier invullen?
Dat kan, het moet uiterlijk 16 september bij ons geretourneerd zijn. Het formulier kunt u downloaden op www.parnassiagroep.nl.  

Ik ben nu in behandeling, hoe zorg ik ervoor dat mijn diagnose niet vermeld wordt op de factuur aan de gemeente?
Bespreek dit met uw behandelaar.

Mijn ouders weten niet dat ik in behandeling ben. Komen ze er achter als ik een opt out formulier invul?
Nee. Alle post die wij versturen is in blanco enveloppen, ook de gemeente doet niets met de informatie over jouw factuur.