Vergoedingen en kosten jeugdzorg

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulpverlening. De vergoeding voor de behandeling van kinderen en jongeren loopt dus via de gemeente en niet via uw zorgverzekeraar. De woonplaats van het kind is hierin leidend.

Vergoedingen – jongeren tot 18 jaar

Alle kosten voor behandeling worden vergoed.

Voor een behandeling bij Lucertis hebben kinderen en jongeren t/m 17 jaar een verwijsbrief nodig van de huisarts, medisch specialist, jeugdarts of of van een wijkteam. Ook een identiteitsbewijs hebben we nodig.

Vergoedingen en kosten – jongeren vanaf 18 jaar

Met een zorgverzekering worden alle kosten voor behandeling vergoed. Houd wel rekening met de kosten voor het eigen risico.

Jongeren die 18 jaar of ouder zijn, zijn volwassen voor de wet en moeten verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar. We hebben nog steeds een verwijsbrief nodig, een geldig legitimatiebewijs en dus een verzekeringsbewijs.

We hebben antwoorden op de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet. Vragen over de organisatie van het jeugdwijkteam in uw gemeente, stelt u aan uw gemeente.