Vergoedingen en kosten jeugdzorg

Gemeenten zijn vanaf januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De vergoeding voor het behandelen van kinderen en jongeren loopt dus voortaan via de gemeente en niet meer via de zorgverzekeraar.

Altijd passende hulp

Alle kinderen en jongeren die in 2014 zijn aangemeld of in behandeling waren bij Lucertis ontvangen gewoon hulp in 2015. Nieuwe aanmeldingen lopen volgens de nieuwe Jeugdwet via de huisarts, medisch specialist, jeugdarts of via de gemeente. De woonplaats van het kind is leidend voor zorg. Lucertis heeft in de gemeenten waar wij gevestigd zijn contracten gesloten. Dit betekent dat wij altijd passende hulp kunnen bieden en dat deze hulp wordt vergoed. Een uitzondering hierop is het verblijf in een kliniek. Lees over de Ouderbijdrage bij verblijf bij aanmelding van uw kind in 2015 de brochure van de overheid.
 

Vergoedingen – jongeren tot 18 jaar

Alle kosten voor behandeling worden vergoed.

Voor een behandeling bij Lucertis hebben kinderen en jongeren t/m 17 jaar een verwijsbrief nodig van de huisarts, medisch specialist, jeugdarts of van de gemeente. Ook een identiteitsbewijs hebben we nodig.

Vergoedingen en kosten – jongeren vanaf 18 jaar

Met een zorgverzekering worden alle kosten voor behandeling vergoed. Houd wel rekening met de kosten voor het eigen risico.

Jongeren die 18 jaar of ouder zijn vallen niet meer onder de nieuwe Jeugdwet en moeten verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar. We hebben nog steeds een verwijsbrief nodig, een geldig legitimatiebewijs en dus een verzekeringsbewijs.

We hebben antwoorden op de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet. Vragen over de organisatie van het jeugdwijkteam in uw gemeente, stelt u aan uw gemeente.