ADHD signaleren en omgaan met

ADHD, signaleren en omgaan met

Training voor artsen

Regelmatig ziet u kinderen met opvallend gedrag. Zij zijn over bewegelijk, ongeconcentreerd en hun chaotische gedrag roept irritatie op in de omgeving. Ouders vertellen u dat. Wanneer denkt u aan ADHD? Op grond van welke signalen besluit u door te verwijzen voor diagnostiek? En ook, hoe begeleidt u kinderen, hun ouders en jongeren die na behandeling door psychiater of kinderarts weer worden toevertrouwd aan uw zorg?

Lucertis heeft, speciaal voor artsen, een online cursus van drie bijeenkomsten ontwikkeld. U kunt uw kennis over ADHD opfrissen en krijgt uitleg over de huidige behandelmogelijkheden. In de cursus besteden we ook aandacht aan ADHD in de levensloop. Wat zijn de gevolgen van deze aandoening voor het functioneren als jong volwassene? Hoe kunnen we in onze zorg aansluiten bij de behoeften van adolescenten met ADHD?

Doelstelling en inhoud

Patiënten met een (psychiatrische) stoornis stellen professionals soms voor verrassingen. Hierdoor kunt u misschien niet terug vallen op bestaande ervaring en kennis. In de basiscursus ADHD brengt u uw eigen casuïstiek in en werkt u met andere artsen aan creatieve oplossingen . De aanvraag voor accreditatie is gedaan.

In drie digitale bijeenkomsten doet u de volgende kennis op over ADHD:

  • epidemiologie
  • pathofysiologie
  • signalering
  • diagnostiek
  • behandelmogelijkheden
  • comorbiditeit
  • ADHD in de levensloop

Werkwijze

In de cursus wordt theorie aangeboden, ondersteund met videomateriaal en praktijkvoorbeelden. Bij de verwerking hiervan, tijdens praktische oefeningen en casusbesprekingen, verwachten wij een actieve inbreng. Tevens vragen we om vooraf literatuur te lezen en huiswerkopdrachten te maken. Ook na de cursus kunt u altijd een beroep doen op de specialisten van Lucertis, via T 088 358 88 88 kunt u een consult aanvragen.

Aanmelding

T  088 358 88 88

informatie@lucertis.nl