Wat mag u van ons verwachten en wat verwachten wij van u en uw kind bij het aangaan van een behandeling? Bijvoorbeeld op het gebied van uw dossier, privacy en kwaliteit van zorg? Dat staat beschreven in de algemene leveringsvoorwaarden.

In de voorwaarden zijn afspraken vastgelegd over uw en onze rechten en plichten. Het geeft u duidelijkheid over wat u en uw kind kunnen verwachten wanneer u bij ons in behandeling bent.

Uw gegevens kunnen volledig geanonimiseerd, dus niet herleidbaar tot een persoon, gebruikt worden voor onze administratieve doeleinden en onderzoek. Kijk ook op veelgestelde vragen voor meer informatie.

Bent u tevreden over de behandeling van uw zoon of dochter, vertel het ons. Maar ook als u niet (helemaal) tevreden bent, dan horen wij dat graag van u. Samen met u gaan we uw klacht aanpakken. U geeft ons hiermee de mogelijkheid onze dienstverlening te verbeteren.

Onze cliëntenraad denkt mee over het beleid en adviseren de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken die patiënten aangaan.

Rechten van jongeren van 16 jaar en ouder

Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelf beslissingen nemen over hun medische behandeling. Zij hebben dezelfde rechten als volwassenen. Een jongere moet zelf toestemming geven voor een behandeling. De jongere heeft daarbij het recht om volledig geïnformeerd te worden. Toestemming van de ouders is niet meer nodig. De hulpverlener heeft echter wel een inspanningsverplichting om de ouders te informeren in het belang van de behandeling van hun kind.

Inzage in het medisch dossier

De jongere kan zelf inzage in zijn medisch dossier vragen. Hij kan ook een kopie van (een gedeelte van) het dossier krijgen. De ouders hebben geen recht dit dossier in te zien, tenzij de jongere hiermee instemt.

Meer informatie

Hebt u vragen over dit onderdeel? Stelt u deze dan aan uw hulpverlener. De website www.jadokterneedokter.nl geeft op een speelse manier informatie over deze rechten voor kinderen en jongeren.

Vragen over privacy? Check de PrivacyApp Jeugd. Bekijk de animatie of download de app direct