Ambulant Nijmegen

Over ons

Lucertis Nijmegen is een polikliniek voor psychiatrische zorg voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Lucertis biedt voornamelijk specialistische GGZ, na doorverwijzing van een arts, het buurtteam of een bevoegde instelling.


Problemen die we behandelen

Bij Lucertis werken mensen die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken en het behandelen van klachten die ontstaan uit

  • autismespectrumstoornis
  • ADHD
  • ODD (licht/secundair)
  • angststoornis
  • dwangstoornis
  • ticstoornis
  • selectief mutisme
  • stemmingsstoornis
  • persoonlijkheidsproblematiek
  • trauma

Lees meer informatie over problemen die we behandelen.

Hoe wij helpen

Iedereen die bij Lucertis in behandeling komt, krijgt een behandeling op maat. Hoe die behandeling er uit kan zien leest u onder Hoe wij helpen.

Ons team

Ons team bestaat uit diverse behandeldisciplines (kinder- en jeugd)psychiater, psychiater volwassenzorg, klinisch psycholoog, psychotherapeuten, GZ-psychologen, vaktherapeut beeldend en orthopedagogen en ondersteunend personeel.

Afhankelijk van de wens van de cliënt kan de behandeling bestaan uit: ouderbegeleiding en gezinsgesprekken, psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, vaktherapie beeldend, psychotherapie, behandeling met medicatie, systeemtherapie, EMDR, groepstherapie en ouder-kind behandeling/psychotherapie.

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist) of een buurtteam/gemeente.

Aanmeldingen kinderen en jongeren

Een kind of jongere kan aangemeld worden via het online aanmeldformulier, via zorgdomein of via telefonisch overleg (tel. 088 358 88 40). Wij hebben contracten met de meeste gemeentes in de regio.

Aanmeldingen volwassenzorg

Volwassenen kunnen zich met een verwijsbrief online aanmelden via onze website, via zorgdomein of na telefonisch overleg. Een verwijsbrief moet altijd aan de volgende eisen voldoen: een verwijzing naar de Specialistische GGZ, de AGB-code van de verwijzer, de datum en de reden van de verwijzing ((vermoeden) DSM V stoornis).

Zorgdomein:
GGZ: Lucertis : hierbij geeft u aan dat het voor Lucertis Nijmegen is. Ook is er een speciaal aanmeldpunt voor de tranisitieleeftijd (16-24 jr.)

Ambulant Nijmegen

Adres

De Ruyterstraat 242
6512 GG Nijmegen
088 358 88 40

Openingstijden

Werkdagen: 9:00 - 17:00 uur