Ambulant Utrecht

Over ons

Lucertis, onderdeel van Parnassia Groep continueert sinds januari 2018 de zorg aan cliënten van Virenze. Dat betekent dat we de behandelingen zoveel mogelijk voortzetten vanuit de voor u bekende locatie en indien mogelijk bij dezelfde behandelaar. Op deze locatie bieden we naast kinder-en jeugdpsychiatrie ook behandelingen aan volwassenen, zoals Virenze dat altijd al deed.


Over Lucertis Utrecht

Lucertis Utrecht is een polikliniek voor Infant Mental Health (IMH), kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenpsychiatrie en biedt voornamelijk specialistische zorg (S-GGZ) aan zwangere vrouwen, kinderen en jeugdigen (0-18 jaar) en volwassenen, na doorverwijzing van een arts, het buurtteam of bevoegde instelling.

Wij behandelen volgens een intensief traject; individuele behandeling/begeleiding vindt in principe wekelijks plaats. Bij kinderen en jongeren vindt ook ouderbegeleiding plaats, meestal om de week. Lucertis Utrecht heeft ook een consultatieve functie voor scholen, huisartsen, buurtteams en andere zorginstellingen.

Problemen die we behandelen

Bij Lucertis werken mensen die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken en het behandelen van klachten die ontstaan uit

  • autismespectrumstoornis
  • ADHD
  • ODD (licht/secundair)
  • angststoornis
  • dwangstoornis
  • ticstoornis
  • selectief mutisme
  • stemmingsstoornis
  • trauma
  • IMH (Infant Mental Health: kinderen in de leeftijd van 0-5 jaar) IQ > 80

Lees meer informatie over problemen die we behandelen.

Hoe wij helpen

Iedereen die bij Lucertis in behandeling komt krijgt een behandeling op maat. Hoe die behandeling er uit kan zien leest u onder Hoe wij helpen.

Ons team

Ons team bestaat uit diverse behandeldisciplines (kinder-en jeugdpsychiaters, psychiater volwassenzorg, klinisch psycholoog, psychotherapeuten, systeemtherapeut, GZ-psychologen, vaktherapeut beeldend en orthopedagogen, Infant Mental Health specialisten) en ondersteunend personeel.

We werken multidisciplinair, systeemgericht, persoonsgericht (inzichtgevend) en gedragstherapeutisch, waarbij zowel cliënt als gezin en school actief betrokken worden.

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist) of een buurtteam/gemeente.

Aanmeldingen Infant Mental Health

Jonge kinderen (0-6 jaar) kunnen aangemeld worden via het online aanmeldformulier, via zorgdomein of na telefonisch overleg (mw. K. Eppink, klinisch psycholoog/psychotherapeut/IMH-specialist 088-3581860).

Aanmeldingen kinderen en jongeren

Een kind of jongere kan aangemeld worden via het online aanmeldformulier, via zorgdomein of via telefonisch overleg (tel. 088-3581860).

Wij hebben contracten met de meeste gemeentes in de regio (zoals Amersfoort, regio Eemland, regio Lekstroom, Zeist, de Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Woerden, Stichtse Vecht, Ronde Venen, regio FoodValley, et cetera). Helaas kunnen we geen kinderen uit Utrecht-stad meer in zorg nemen omdat de gemeente Utrecht met de overname van Virenze door Parnassia Groep de samenwerking beëindigd heeft.

Aanmeldingen volwassenzorg

Volwassenen kunnen zich met een verwijsbrief online aanmelden via onze website, via zorgdomein of na telefonisch overleg. Een verwijsbrief moet altijd aan de volgende eisen voldoen: een verwijzing naar de Specialistische GGZ, de AGB-code van de verwijzer, de datum en de reden van de verwijzing.

Ambulant Utrecht

Adres

't Goylaan 7
3525 AA Utrecht
088-3581860
088-3584513