ADD kenmerken bij kinderen

ADD kenmerken bij kinderen

ADD is een afgeleide vorm van ADHD. Waar kinderen met ADHD erg druk zijn, hebben kinderen met ADD geen last van hyperactiviteit. Toch lopen ook zij, net als veel kinderen met ADHD, vast in het dagelijks leven. De aandachtstekortstoornis uit zich bij kinderen in een aantal ADD-symptomen, zoals het moeilijk kunnen concentreren, snel afgeleid zijn, het hebben van aandachtsproblemen en dromerig zijn. De wereld gaat vaak een beetje langs hen heen.

ADD is een meestal aangeboren en erfelijke afwijking van kleine onderdelen van de hersenen. ADD uit zich bij kinderen vaak als volgt:

ADD kenmerken kind

Kinderen met ADD vertonen over het algemeen de volgende symptomen en kenmerken:

 • Snel afgeleid zijn
 • Moeite hebben met het afmaken van dingen
 • Overgaan van de ene op de andere activiteit
 • Geen overzicht hebben over hoofd- en bijzaken
 • Slecht kunnen plannen, organiseren en kiezen
 • Slechts kort kunnen lezen
 • Alleen concentratie op kunnen brengen als het onderwerp erg interessant is
 • Moeite met luisteren, met het tot zich door laten dringen van informatie
 • Moeite met het invullen van formulieren, instructies begrijpen en onthouden
 • Vergeetachtig zijn
 • Vaak dingen kwijt zijn
 • Chaotisch zijn

Als uw kind ADD-symptomen vertoont, hoeft het niet te beteken dat hij of zij ADD heeft. Heeft u toch vermoedens of heeft school of een arts hier iets over opgemerkt? Meld uw kind bij ons aan.

ADD is erfelijk

ADD is vaak erfelijk bepaald. De kans is 75 procent dat één van de ouders zelf ook ADD heeft. Heel belangrijk voor ouders: ADD is géén karaktertrek of opvoedingsfout! Net als voor ADHD geldt dat boos worden op uw kind geen zin heeft. Het werkt soms zelfs averechts. 

ADD bij kind in pubertijd

In tegenstelling tot kinderen met ADHD, die opvallen in de klas, worden de problemenen kenmerken van ADD-kinderen pas op latere leeftijd (in de pubertijd) echt goed zichtbaar. In deze fase moeten kinderen kunnen plannen, organiseren en zich voor langere tijd concentreren op één ding. Dat is moeilijk voor deze kinderen en jongeren en soms is het zelfs een onmogelijke opgave. Professionele hulp kan dan uitkomst bieden. Lucertis is specialist op het gebied van ADD. Meld uw kind bij ons aan.