ADD medicatie voor kinderen

Medicijnen ADD

Uw kind krijgt bij Lucertis een behandeling die helemaal op maat is gemaakt en is afgestemd op wat het beste is voor zijn of haar ontwikkeling. ADD is geen stoornis die te verhelpen of te genezen is met speciale ADD-medicatie. Het kind moet leren omgaan met de problemen die het ervaart.

Psycho-educatie

Het is heel belangrijk dat het kind zelf, net als de ouders en andere naasten, begrijpt wat ADD inhoudt. Dit heet psycho-educatie. Zo leert iedereen welke gevolgen deze aandachtstekortstoornis kan hebben op het kind en zo wordt voor iedereen duidelijk wat er van hem of haar verwacht mag worden. Tegelijk wordt tijdens de therapie benadrukt dat er geen sprake is van onwil of gebrek aan inzet. Vaak geeft dit inzicht al veel rust. Kinderen met ADD doen vaak ontzettend hun best, terwijl ze door iedereen steeds aangesproken worden op hun gebrek aan inzet. Dit is heel erg slecht voor het zelfbeeld van een kind. Eventueel kunnen er medicijnen tegen ADD worden voorgeschreven.

Medicatie ADD

Kinderen die bij ons komen, worden door onze professionele behandelaars grondig en nauwkeurig onderzocht. Pas na die grondige diagnostiek en wanneer de problemen van een kind met ADD niet op een andere manier op te lossen zijn, kan ADD-medicatie worden voorgeschreven. Dit gebeurt zeker niet standaard. Het betreft medicijnen die niet genezen, maar het kind helpen door wat meer balans in de hersenen te brengen. ADD is niet te genezen, maar wanneer de problematiek herkend en erkend wordt kunnen een kind en zijn of haar omgeving er wel op een goede manier mee leren omgaan en eventueel kunnen er dus medicijnen voor ADD worden voorgeschreven. Het herkennen van deze stoornis bij een kind is dan ook belangrijk omdat alleen dan de juiste begeleiding geboden kan worden.

Bij Lucertis werken professionals die gespecialiseerd zijn in de behandeling van ADD en ADHD bij kinderen. Neem gerust contact op voor advies en intake. Bel onze Informatieservice.