ADHD

ADHD bij kinderen

De term ADHD valt tegenwoordig al snel. Veel jongeren hebben wel eens concentratieproblemen en alle kinderen en pubers maken zo nu en dan slordigheidsfoutjes of kunnen moeilijk stilzitten. Maar bij sommige kinderen overheerst het gevoel van chaos en het gebrek aan concentratie en rust. Welk gedrag is normaal? ‘Ik kan me voorstellen dat ouders hiermee worstelen en zich afvragen of ze wellicht een ADHD-kind hebben. Wij zijn er om u te helpen met deze vragen', aldus Marion van Dam, arts bij Lucertis.

Heb ik een ADHD-kind?

Als jongeren op de middelbare school komen hebben ze meer moeite met het organiseren en plannen van het dagelijks leven dan kinderen zonder ADHD. Schoolprestaties en werk kunnen hier ernstig onder lijden. Jongeren met onder meer deze klachten kunnen lijden aan een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, vaak afgekort tot ADHD. Als uw kind erg druk is of als een onderwijzer merkt dat uw kind snel is afgeleid, vraagt u zich wellicht af wat u als ouder kunt doen om dit te verbeteren.

Kenmerken ADHD

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, oftewel een aandachttekortstoornis met hyperactiviteit. Als uw kind ADHD heeft, vraagt dat extra zorg en aandacht van u. Het is belangrijk om te weten hoe u en uw kind hiermee om kunnen gaan. ADHD-kinderen worden soms niet begrepen door hun omgeving en dat kan lastig zijn voor een kind.

ADHD bij kinderen kan zich uiten in:

  • eerst doen en dan denken (impulsiviteit)
  • druk en beweeglijk gedrag
  • moeite met aandacht erbij houden, snel afgeleid (concentratieproblemen)

Verder zien we regelmatig dat ADHD-kinderen:

  • moeite hebben in de omgang met andere kinderen
  • leerproblemen hebben
  • slaapproblemen hebben
  • weinig zelfvertrouwen hebben

Hulp bij ADHD

Als uw kind bovenstaand gedrag vertoont, hoeft het niet te beteken dat hij of zij ADHD heeft. Heeft u toch vermoedens, stelt u zichzelf de vraag: 'Heb ik een ADHD-kind?' of heeft school of een arts hier iets over opgemerkt? Meld uw kind bij ons aan.

Na aanmelding voor een ADHD behandeling volgt een afspraak voor een eerste gesprek. Onze hulpverlener stelt u een aantal vragen om het probleem zo helder mogelijk te krijgen.