Symptomen ADHD bij kinderen

Symptomen ADHD bij kinderen

Het gedrag dat ADHD-kinderen laten zien, is gedrag wat andere kinderen natuurlijk ook vaak vertonen. Daarom is het voor ouders soms moeilijk om het verschil te zien tussen 'gewoon' lastig gedrag en problematisch gedrag. Bij kinderen en jongeren met ADHD (of de afgeleide vorm ADD) is het de chaos in hun hoofd die het onhandige gedrag, de lompe acties of juist het teruggetrokken reageren veroorzaakt. Vraagt u zich af: 'Heeft mijn kind ADHD?', maak dan een afspraak.

Heeft mijn kind ADHD?

ADHD bij kinderen is absoluut geen gebrek aan opvoeding of aan duidelijkheid. Als uw kind een 'vol hoofd' heeft, kunnen normale handelingen zoals tandenpoetsen, rustig iets opruimen of huiswerk maken moeilijk zijn. Soms kunnen ze er simpelweg niet meer bij en is het teveel voor het kind. Boos worden of de oplossing zoeken in een strakke structuur in huis en gezin, is niet zaligmakend. Er is meer nodig om uw kind te kunnen helpen. Daarvoor moet u wel eerst de symptomen van een ADHD-kind herkennen.

Symptomen ADHD-kind

De symptomen van een ADHD-kind kunnen zijn:

  • moeilijk stil kunnen zitten
  • snel zijn afgeleid
  • moeilijk rustig of alleen kunnen spelen
  • moeilijk op hun beurt kunnen wachten
  • overdreven veel praten
  • niet lijken te luisteren
  • veel kwijtraken of vaak iets verliezen
  • moeite hebben met huiswerk maken

Deze ADHD-symptomen zeggen niets over de achterliggende binnenwereld van het kind. Het is belangrijk om verder te kijken dan het gedrag. Waarom gedraagt een kind zich op deze manier? Als u niet snapt waarom uw kind zich zo gedraagt en blijft corrigeren en verbeteren, is de kans aanwezig dat u een gevoel van onmacht bij uw kind voedt. Daarom is het belangrijk om te ontdekken wat er omgaat in het hoofd van uw kind.

Als uw kind bovenstaande ADHD-kenmerken vertoont hoeft het niet te betekenen dat hij of zij ADHD heeft. Ook niet al deze ADHD-kenmerken gelden voor alle kinderen. Heeft u toch vermoedens of heeft school of een arts hier iets over opgemerkt? Meld uw kind bij ons aan.

ADD

Er zijn ook kinderen met ADHD die niet druk zijn, maar zich wel moeilijk kunnen concentreren en snel afgeleid zijn. Zij zijn dromerig, teruggetrokken en raken vaak dingen kwijt. Dit wordt ook wel ADD (Attention Deficit Disorder) genoemd.

Peuters en kleuters en ADHD

Kleine kinderen zijn best druk en ongeconcentreerd. Het kan voor u lastig zijn om te beoordelen of het gedrag van uw kind normaal is. Lucertis heeft een Expertisecentrum voor kinderen van 0 – 6 jaar in Zuid-Holland, waar hulpverleners werken die gespecialiseerd zijn in ontwikkelingsproblemen van jonge kinderen.