ADHD begint in de kindertijd en blijft in veel gevallen voortduren tot de volwassenheid. Door er vroeg bij te zijn leren kinderen beter met hun klachten om te gaan. Bij Lucertis vinden we het tijdens de behandeling van ADHD belangrijk om positieve eigenschappen van een kind of jongere aandacht te geven. De kracht van het doorbreken van negatieve ervaringen bereik je onder andere door te kijken naar waar het kind goed in is.

Hulp bij ADHD-kinderen en -jongeren

Aandacht voor positieve eigenschappen! De term ADHD valt tegenwoordig al snel. Veel jongeren hebben wel eens concentratieproblemen en alle kinderen en pubers maken zo nu en dan slordigheidsfoutjes of kunnen moeilijk stilzitten. Maar bij sommige kinderen overheerst het gevoel van chaos en het gebrek aan concentratie en rust. Welk gedrag is normaal? 'Ik kan me voorstellen dat ouders hiermee worstelen. Wij zijn er om u te helpen met deze vragen', aldus Marion van Dam, arts bij Lucertis.

Behandeling ADHD-kind

Na aanmelding voor een ADHD-behandeling volgt een afspraak voor een eerste gesprek. Onze hulpverlener stelt u een aantal vragen om het probleem zo helder mogelijk te krijgen. Indien u bij ons op de juiste plek bent, volgt een intake en eventueel een aanvullend onderzoek. Daarna bespreken wij met u welke behandelingen van ADHD u en uw kind verder kunnen helpen. Dit kan in de vorm van individuele behandelingen, groepstherapie zoals een sociale vaardigheidstraining of online hulp. Soms zijn medicijnen nodig ter ondersteuning van de behandeling.

Bij Lucertis werken professionals die gespecialiseerd zijn in de behandeling van ADHD bij kinderen. Neem gerust contact op voor advies en intake. Bel onze Informatieservice.

Hulp aan ouders en kinderen met ADHD

In Den Haag en Rotterdam heeft Lucertis een Levenslooppoli ADHD, waarin we nauw samenwerken met PsyQ, de specialist in ADHD bij volwassenen. Omdat ADHD erfelijk bepaald kan zijn, kunnen zowel ouder als kind last hebben van de aandoening. Bij de Levenslooppoli begeleiden we alle leden van het gezin op dezelfde locatie. Speciale aandacht gaat uit naar de begeleiding van jongeren met ADHD die volwassen worden. Ook organiseren wij speciale opvoedtrainingen voor ouders met ADHD, wiens kinderen ook gediagnosticeerd zijn met ADHD.

Cursussen voor leerkrachten

Leerkrachten zien regelmatig kinderen met opvallend gedrag. Ze zijn overbewegelijk of ongeconcentreerd. Hoe gaat u hier als leerkracht mee om? Hiervoor heeft Lucertis cursussen voor leerkrachten over ADHD.