Omgaan met ADHD

Omgaan met ADHD

Een kind met ADHD heeft een 'gebruiksaanwijzing'. Ouders en leerkrachten kunnen, met simpele handvatten, een hoop bereiken zodat de relatie en omgang met het kind verbetert en het kind zelf ook beter kan omgaan met ADHD. Lees hier een paar praktische ADHD-tips.

Sterke kanten ADHD-kind

Vaak wordt ADHD bestempeld als iets negatiefs. Maar het kan een kind juist ook veel positieve dingen brengen! De sterke kanten van kinderen met ADHD:

 • Het zijn vaak heel enthousiaste kinderen.
 • Ze zijn vaak dol op sport en beweging.
 • Ze kunnen zich in bepaalde gevallen heel sterk concentreren (hyperfocussen).
 • Ze zijn vaak spontaan en open.
 • Ze hebben gevoel voor humor.
 • Ze zijn vaak heel zorgzaam.
 • Ze zijn heel ondernemend.
 • Ze zijn bijna altijd in voor iets nieuws.
 • Zijn vaak kinderen met veel fantasie.
 • Ze hebben vaak een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel.
 • Ze zeggen vaak precies wat ze ergens van vinden.

Praktische ADHD-tips voor ouders (en school)

 • Zorg voor duidelijke structuur, zoals een duidelijk dagindeling en duidelijke regels. Een kind met ADHD heeft deze structuur van buitenaf nodig om beter te leren omgaan met ADHD.
 • Geef uw kind duidelijke en haalbare opdrachten, waarbij u rekening houdt met de beperkingen van uw kind. Zorg er voor dat u altijd maar één opdracht tegelijk geeft.
 • Wees alert op goed gedrag en beloon dit door het geven van complimenten en aandacht.
 • Praat met de leerkrachten over ADHD en de benadering van uw kind.
 • Geef het kind interessante en prikkelende taken, anders dwaalt de aandacht van het kind te snel af.
 • Zorg er voor dat er ook ruimte is voor het kind om zijn energie kwijt te kunnen en zich lekker uit te leven. Geef duidelijk aan wanneer dit wel kan en wanneer niet.

Tips voor ouders voor het omgaan met ADHD

 • Zorg er voor dat het kind niet te veel bepaalt wat er in het gezin gebeurt; houd zelf de touwtjes in handen. De andere kinderen hebben ook aandacht nodig.
 • Blijf voor structureren, zorg er voor dat de gemaakte regels en afspraken regelmatig worden herhaald.
 • Geef duidelijke en korte opdrachten. Geef altijd maar één opdracht tegelijk.
 • Zorg altijd voor een snelle reactie op zowel ongewenst gedrag als gewenst gedrag.
 • Let bij medicijngebruik goed op of uw kind op de juiste manier zijn medicijnen gebruikt.
 • Laat je niet tot een discussie met je kind verleiden. Stel vriendelijk en kort vast wat een kind moet doen.