Angststoornis bij kinderen

Angststoornis bij kinderen

Durft uw kind niet alleen te slapen of is het erg bang in het donker? Dan hoeft u zich niet direct zorgen te maken. Angst bij kinderen komt regelmatig voor en is soms een reactie op een bepaalde, heftige, gebeurtenis. Maar soms neemt de angst extreme vormen aan en vormt het een belemmering in het dagelijks leven. Dan heeft uw kind mogelijk een angststoornis. Lucertis kan u helpen om van uw angstige kind weer een blij en gelukkig kind te maken.

Angstig kind

Iedereen is wel eens bang. Angst voelen heeft namelijk een belangrijke functie: het lichaam vertelt dat er mogelijk gevaar dreigt. Ook angst bij kinderen komt regelmatig voor. Soms is deze angst onschuldig, maar het komt ook voor dat de angst het hele leven van uw kind gaat beheersen. Is dat het geval bij uw kind en overweegt u een online test? Onder het linkje vindt u meer informatie.

Angst is een emotie die waarschuwt voor reëel gevaar. Bij een angststoornis is dit waarschuwingssysteem ontregeld. Wanneer uw kind angstig blijft voor situaties die niet gevaarlijk zijn en dit een belemmering vormt, kan er sprake zijn van een angststoornis. Kinderen of jongeren zijn dan onnodig of bovenmatig angstig. Ze beginnen situaties te vermijden, waardoor zij niet leren dat iets in feite niet gevaarlijk is. Het gevolg is dat de angst toeneemt en de beperkingen groter worden.

We spreken van een angststoornis bij kinderen als de angst het leven zodanig beheerst dat zij of hun omgeving daaronder gaan lijden. Dit kost veel tijd, verstoort het normale leven en gaat ten koste van andere belangrijke zaken zoals de school- en de gezinssituatie. Het is belangrijk dat uw kind behandeld wordt voor zijn of haar angsten.

Oorzaken angststoornis kind

Of uw kind een angststoornis ontwikkelt hangt af van een samenspel van beschermende factoren en risicofactoren. Deze factoren kunnen te maken hebben met karaktereigenschappen van uw kind, maar ook met de omgeving waarin zij opgroeien.

We zien dat er een sterk verband bestaat tussen depressie en angst bij kinderen:

  • Op jongere leeftijd is vaak sprake van alleen angst of depressie.
  • Kinderen met zowel angst als een depressie zijn vaak ouder.
  • Onderzoek laat zien dat angst vaak een voorloper van depressie kan zijn.

Lucertis is specialist op het gebied van angstige kinderen. Hebben u en uw kind hulp nodig? Meld uw kind bij ons aan.