Autisme bij kinderen

Autisme bij kinderen en jongeren

Eén procent van de kinderen in Nederland heeft een vorm van autisme. Dat zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft een grote invloed op het leven van een kind en op het gezin. Autisme uit zich bij ieder kind op een eigen, unieke manier. Specifieke eigenschappen zijn versterkt of verzwakt.

Autisme kind: oog voor detail

Autisme bij kinderen uit zich vaak op verschillende manieren. Specifieke eigenschappen zijn versterkt of verzwakt. Zo hebben kinderen met autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk en direct, maar hebben ze moeite met overzicht houden en sociale contacten en hebben ze vaak een beperkt aantal interesses. De mate waarin een autistisch kind in zijn of haar dagelijks leven wordt belemmerd, verschilt per kind.

Met autisme word je geboren, het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding. Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier.

Kinderen met autisme hebben moeite om de details die zij waarnemen te verwerken tot een samenhangend geheel. We zien dat dit problemen geeft  in het omgaan en communiceren met anderen. Ook flexibel zijn in denken en doen is voor een autistisch kind vaak lastig.

Herkent u bovenstaande aspecten bij uw kind? Lucertis biedt hulp!

Er zijn verschillende typen autisme:

  • “Klassiek” autisme of de Autistische stoornis
  • Asperger
  • PDD-NOS
  • McDD

“Klassiek” autisme of de Autistische stoornis

De kenmerkende problemen in het contact met andere mensen gaan soms samen met andere problemen. Denk aan: agressie, zelfverwonding, hyperactiviteit, dwangmatig gedrag, herhaling van hetzelfde soort gedrag, tics, stemmingsstoornissen en slaapproblemen, epilepsie en verstandelijke beperking.

Asperger

Asperger bij kinderen leidt tot net zoveel problemen in het contact met de omgeving als bij kinderen met klassiek autisme. In het begin valt de stoornis minder op omdat asperger bij kinderen geen vertraagde taalontwikkeling tot gevolg heeft. Ook verloopt hun verstandelijke ontwikkeling normaal. Kinderen met Asperger hebben meestal een normale tot hoge intelligentie. Heeft uw kind Asperger?

PDD-NOS

De term PDD-NOS wordt gebruikt voor kinderen met sociale en communicatieve problemen zoals ook bij autisme. Het aantal kenmerken is kleiner dan bij “klassiek” autisme of het syndroom van Asperger. Daarom hebben we het hierbij ook wel over ‘aan autisme verwante problematiek’. Heeft uw kind PDD-NOS?

McDD

Ook zijn er kinderen met McDD. Deze kinderen hebben te maken met veel verschillende ontwikkelingsproblemen tegelijk. Het gaat daarbij om een combinatie van sterke angsten. McDD-kinderen hebben problemen met het beheersen van gevoelens, zoals woede-uitbarstingen. Ook hebben ze sociale en communicatieve problemen en denkstoornissen. Ze vinden het vaak lastig om goed onderscheid te maken tussen fantasie en werkelijkheid.