Depressie bij kinderen

Depressie bij kinderen

Stemmingswisselingen horen bij het leven. Het is voor volwassen en kinderen een manier om te leren omgaan met verdrietige of frustrerende situaties. Wanneer verdrietige en sombere buien steeds vaker voorkomen en het plezier en de zin in het leven verdwijnt, kan er sprake zijn van een depressie. Bij een depressie blijft somberheid langer aanhouden dan normaal. Depressie is een vorm van een stemmingsstoornis en ook depressie bij kinderen komt voor.

Mijn kind is depressief

Net als volwassenen kunnen ook kinderen depressieve gevoelens hebben. We zien bij een depressief kind regelmatig de volgende emoties of gedrag:

  • (groot) verdriet voelen en huilen
  • nergens zin meer in hebben
  • minder sociale contacten
  • slecht of overmatig slapen
  • toename of vermindering van eetlust
  • sombere gedachten, mogelijk ook over de dood
  • gevoelens van waardeloosheid en schuld

Oorzaken depressie bij kinderen

Of uw kind een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van een depressie hangt af van zowel beschermende factoren als risicofactoren. Deze factoren kunnen te maken hebben met karaktereigenschappen van uw kind zelf en van de omgeving waarin het opgroeit.

Erfelijkheid
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een klein deel van de depressie bij kinderen door erfelijke factoren wordt bepaald. De omgevingsfactoren zijn ook erg belangrijk. Als u zelf een depressie hebt gehad is de kans op een depressief kind dus groter.

Omgevingsfactoren
Omgevingsfactoren die er toe doen zijn bijvoorbeeld een scheiding of een overlijden binnen het gezin of in de naaste kring van het kind. Ook ervaring met (seksueel) misbruik of geweld kunnen een oorzaak zijn van het ontstaan van een depressie bij uw kind. Daarnaast kan negatieve interactie binnen het gezin een factor zijn, net als pesten of ander negatief gedrag met leeftijdsgenoten.

Psychische factoren
Deze hangen samen met de manier waarop iemand naar de wereld kijkt. Iemand kan denken bij tegenslag: pech, volgende keer beter. Of: zie je wel, iedereen is tegen mij. De manier waarop kinderen de wereld interpreteren, speelt hierbij een belangrijke rol.

Depressie en angst

We zien dat er een sterk verband bestaat tussen depressie en angst bij kinderen:

  • Op jongere leeftijd is vaak sprake van alleen angst of depressie.
  • Kinderen met zowel angst als een depressie zijn vaak ouder.

Onderzoek laat zien dat angst vaak een voorloper van depressie kan zijn.

Lucertis is specialist op het gebied van kinderen met een depressie of ernstige angsten. Meld uw kind bij ons aan.