Omgaan met een depressief kind

Omgaan met depressief kind

Heeft u het vermoeden dat u een depressief kind heeft? Allereerst: vertrouw op uw gevoel. Als u het idee heeft dat er meer aan de hand is met uw kind, schakel dan uw huisarts in. Hij kan u doorverwijzen naar de juiste hulpverleners. Wacht hier niet te lang mee! Hoe eerder een depressie goed wordt behandeld, hoe sneller een kind weer onbezorgd kan spelen en opgroeien.

Omgaan met depressie

Hieronder vindt u een aantal praktische tips over omgaan met een (mogelijk) depressief kind. Twijfelt u of uw kind 'gewoon' somber of lusteloos is, of dat er sprake is van een stoornis? Er zijn tests beschikbaar zodat u een goede indicatie kunt krijgen. U kunt ook bellen met onze Informatieservice.

Luister naar uw kind
Blijf open, eerlijk en geef steeds aan dat u open staat voor een gesprek. Ga nooit meehuilen met uw kind, ook al voelt u zich nog zo verdrietig en machteloos. Meehuilen kan een averechts effect hebben. Bovendien kan het zijn dat uw kind denkt dat uw emotie zijn fout is.

Straf uw kind niet
Sommige kinderen vertonen aggressief gedrag dat wordt veroorzaakt door een depressie. Een depressief kind straffen werkt niet. U straft namelijk het gedrag, maar de oorzaak voor het gedrag is er nog steeds. Uw kind zal misschien na een tijdje het agressief gedrag afleren, maar het is nog steeds depressief. Hiermee neemt u eigenlijk een manier van uiting af van het kind, maar de depressie blijft er nog steeds.

Aanvaard het verdriet
U kunt opa niet uit de hemel terughalen. Aan sommige oorzaken van depressie kan niemand iets veranderen. Als u de oorzaak niet kan aanpakken, wat kunt u dan wel doen?

In een behandeling kan worden uitgegaan van twee focuspunten: het veranderen van de situatie en het aanvaarden van de situatie. Het veranderen van de situatie, daarmee wordt bedoeld het aanpakken van de oorzaak. In sommige gevallen is er echter niets te doen aan de oorzaak. In dat geval spitst een behandeling voor depressie bij kinderen zich vaak toe op het andere focuspunt: de aanvaarding. Voor kinderen is het soms moeilijk om ingrijpende gebeurtenissen te plaatsen.

Lucertis biedt hulp! Neem contact op met onze Informatieservice.