Medische behandelmogelijkheden

Medische behandelmogelijkheden

Medische (somatische) behandeling is mogelijk vanaf ongeveer 12 jaar, als de lichamelijke puberteitsontwikkeling is gestart. Indicaties voor een dergelijke behandeling worden in Nederland gesteld binnen een gespecialiseerd, multidisciplinair centrum in een academisch ziekenhuis. Verreweg het grootste centrum is het Kennis- en Zorgcentrum genderdysforie van het VUmc in Amsterdam.  Tot 16 jaar kan een kind eventueel behandeld worden met hormonen die de puberteitsontwikkeling remmen; secundaire geslachtskenmerken komen dan niet verder tot ontwikkeling, maar er zijn geen onomkeerbare effecten. Vanaf 16 jaar kan de hormoonbehandeling met hormonen van het ‘andere’ geslacht (cross-hormonen) plaatsvinden. Er is sprake dan van een geslachtsbevestigende behandeling.

Vanaf 18 jaar worden eventueel ook plastisch chirurgische ingrepen geïndiceerd. Voor een voorlopige diagnose kunnen kinderen vanaf zeer jonge leeftijd terecht bij deze centra. Kinderen en ouders krijgen informatie over het behandeltraject en over de mogelijkheid dat de genderdysfore gevoelens fluide (d.w.z. over de tijd wisselend) kunnen zijn. Psychologische behandeling van jeugdigen en gezinnen wordt in deze centra niet geboden.  Men krijgt adviezen en wordt eventueel verwezen naar externe zorgverleners of naar het aanbod van patiëntenorganisaties.