Waarom hulp vragen bij Lucertis?

Waarom hulp vragen bij Lucertis?

Lucertis biedt op de locatie Zaandam specialistische behandeling voor kinderen en jongeren met genderdysfore gevoelens en hun naasten. Ons specialistisch team biedt daar ook het specifieke aanbod van Transvisie Zorg voor jeugd.

Het team bestaat uit een kinderpsychiater, een GZ-psycholoog, een psychotherapeut, een systeemtherapeut, een neuropsycholoog, een basispsycholoog, een maatschappelijk werker, een stafmedewerker en plm. 10 vrijwilligers. Een deel van het team, waaronder alle vrijwilligers, is tevens ervaringsdeskundig.

Het team werkt nauw samen met het Kennis- en Zorgcentrum genderdysforie van het VUmc, is betrokken bij richtlijnontwikkeling en bij het bevorderen van een netwerk van gespecialiseerde Kinder- en Jeugdpsychiatrieteams in het land. De gewenste ontwikkeling is dat jeugdigen en ouders met vragen op het gebied van genderdysforie voor diagnostiek en behandeling terecht kunnen in hun eigen regio, bij behandelaren die breed en contextueel kunnen diagnosticeren en behandelen. De focus van de academische centra kan dan liggen op indicatiestelling voor somatische behandeling, gebruik makend van de informatie van perifere behandelaars.

Het aanbod van Lucertis Zaandam/Transvisie Zorg     

  • Diagnostiek, zo breed en contextueel als nodig
  • Behandelaanbod individueel c.q. gezinsgericht
  • Spelgroep kinderen 7 – 10 jaar met parallel ondersteuningsgroep ouders (in oprichting)
  • Jongerengroep voor jongeren van 12 – 16 (support, doorbreken isolement psycho-educatie) 
  • Jongerengroep voor jongeren 16+ (idem als groep 12 – 16) 
  • Meerdaagse (3 resp. 4 dagen met overnachting, leeftijd vanaf 12 jaar, verdieping doelen jongerengroepen)
  • Schoolondersteuning (op verzoek school, leerplicht, jeugdige of ouders). Een schooltraject bestaat onder andere vaak uit deskundigheidsbevordering aan het schoolteam en begeleiding van een ‘coming out’ in de klas.