Hulp bij persoonlijkheidsstoornis

Hulp bij persoonlijkheidsstoornis

Persoonlijkheidsstoornis bij jongeren Iedereen heeft zijn eigenaardigheden. Een moeilijk karakter maakt nog niet dat iemand een persoonlijkheidsstoornis heeft. Jongeren met een persoonlijkheidsstoornis kenmerken zich door een star patroon in denken, voelen en handelen. Dit kunnen gedachtes zijn over zichzelf of over anderen. Ze voelen heel intens of ervaren juist geen gevoel te hebben. Vaak hebben ze problemen in de omgang met anderen.

Diagnose persoonlijkheidsstoornis

De diagnose persoonlijkheidsstoornis is niet altijd makkelijk te stellen. Er is een groot gebied tussen wat we ‘normaal' noemen bij iemands persoonlijkheid en wat we als afwijkend zien. Ook bekijken wij zorgvuldig of er niet een andere aandoening in het spel is, zoals een depressie of angststoornis. Daarnaast is het zo dat jongeren met persoonlijkheidsproblematiek vaak verschijnselen van verschillende persoonlijkheidsstoornissen hebben.

Behandeling bij persoonlijkheidsstoornis

Is er sprake van een persoonlijkheidsstoornis? Dan zijn de volgende behandelingen mogelijk:

Met het behandelen van een persoonlijkheidsstoornis besteden we ook aandacht aan bijkomende problemen en thema's zoals angst, het zelfbeeld van uw kind en zijn/haar weerbaarheid.

In Rotterdam-Noord bestaat naast het reguliere aanbod een gezamenlijk aanbod met PsyQ op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek bij adolescenten en jong volwassenen.

Heeft u een vermoeden dat uw kind een persoonlijkheidsstoornis heeft of heeft een arts dit met u besproken? Meld uw kind bij ons aan.