Vroege psychose

Jongeren die voor het eerst een psychose doormaken

Uw kind heeft bijzondere ervaringen? Vrij normaal onder een groot percentage van jongeren met bijvoorbeeld ADHD, autisme of een depressie. Maar als uw kind dingen ziet, hoort of voelt die er niet zijn of heel achterdochtig wordt en grip verliest op wat hij/zij meemaakt, dan kan er sprake zijn van een psychose.

Veel kinderen en jongeren hebben bijzondere ervaringen. We noemen dit milde psychotische ervaringen. Dit is een vrij normaal verschijnsel, gaat vaak vanzelf weer over en komt voor onder 40% van de jongeren die een psychische stoornis hebben. Wanneer deze ervaringen niet aansluiten bij de realiteit en een jongere geen grip meer heeft op zijn gedrag kan er sprake zijn van een psychose.