Voor wie?

Wij helpen kinderen en jongeren tot 23 jaar met psychische en psychiatrische problemen. Tevens begeleiden we hun ouders. We leren hen omgaan met de stoornis van hun kind zodat zij het gedrag dat daarbij hoort beter begrijpen en weten hoe zij moeten handelen. Huis- en jeugdartsen, jeugdhulpverleners en leerkrachten ondersteunen we door middel van deskundigheidsbevordering zodat zij problemen eerder kunnen signaleren en naar ons doorverwijzen.