Kerngegevens en jaarcijfers van Lucertis

Bij Lucertis gaan de kwaliteit van zorg en een goede bedrijfsvoering hand in hand. Hieronder vindt u de belangrijkste kerngegevens.

Kinderen en jongeren in zorg in 2016

In het jaar 2016 behandelde Lucertis 14.000 kinderen en jongeren.

Kernproblemen in 2016

De meest voorkomende aanmeldingsredenen zijn:

  • ADHD
  • Autisme
  • Angst- stemmingsstoornissen

Aantal medewerkers

Op 1 januari 2016 werkten 500 mensen bij Lucertis.

Omzet

Onze omzet bedroeg in 2016 € 41,6 miljoen.

Kamer van Koophandel

Lucertis BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27321694.

Lucertis is onderdeel van de Parnassia Groep