12 januari 2018

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt de ervaringen van oud-bewoners van de kinder- en jeugdpsychiatrie in opdracht van de Commissie Geweld in de Jeugdzorg (de Commissie De Winter). Hiervoor is zij op zoek naar zoveel mogelijk oud-patiënten en hun ouders, broers of zussen, die een enquête willen invullen.

In Nederland waren tussen 1945 en 2015 ongeveer 60 instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en jongeren die door autisme, angst- of eetstoornissen of een andere psychiatrische aandoening niet meer thuis konden verblijven, werden daar (gedwongen) opgenomen.

Het onderzoek

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt de ervaringen van oud-bewoners van de kinder- en jeugdpsychiatrie in opdracht van de Commissie Geweld in de Jeugdzorg (de Commissie De Winter). Deze commissie is ingesteld door het kabinet en onderzoekt gevallen van geweld in de intramurale jeugdzorg: verwaarlozing, psychische en fysieke mishandeling of seksueel misbruik. In alle delen van gedwongen jeugdzorg is de commissie op zoek naar ervaringen: bijvoorbeeld in de zorg voor dove en blinde kinderen, in de pleegzorg en in de zorg voor moeilijk opvoedbare kinderen.

Geweld in de jeugdzorg

De onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut doen een deelstudie naar de ervaringen van jeugdige psychiatrische patiënten, 1945-2015. Ze willen weten wat er vroeger gebeurd is in de verschillende jeugdinstellingen, tehuizen en klinieken. U kunt dan denken aan geslagen zijn, gedwongen zijn tot medicatie, en/of isoleercel-gebruik, maar ook aan geweld tussen pupillen onderling. Ze onderzoeken ook hoe het geweld heeft kunnen gebeuren, hoe erop gereageerd is en wat eraan gedaan werd om het te voorkomen. En of de patiënten (nog steeds) last hebben van hun ervaringen in het verleden. Met de verzamelde kennis kunnen patiëntenverenigingen en belangenbehartigers (jongeren zelf, maar ook ouders en familieraden) het leven in de kinder- en jeugdpsychiatrie proberen te verbeteren.

Enquête

Het Verwey-Jonker Instituut zet in januari en februari een enquête uit onder zoveel mogelijk oud-patiënten en hun ouders, broers of zussen. Daarin verzamelen zij zoveel mogelijk ervaringen. Met een aantal invullers willen zij ook graag een mondeling interview houden. U kunt in de enquête aangeven of u dat wilt of niet. Al uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Heeft u als jongere een poosje of langere tijd in zo’n instelling verbleven? En wilt u iets over uw ervaringen kwijt? Dan kunt u meewerken aan het onderzoek. U kunt ook meedoen aan het onderzoek als familie van de jongere in kwestie.

De onderzoekers proberen een zo groot mogelijke groep oud-patiënten te bereiken. Ook als er geen nare dingen gebeurd zijn in uw jeugd in het tehuis of de kliniek, kunt u de enquête invullen. Zo krijgen de onderzoekers een goed beeld van de ervaringen in de jeugdpsychiatrie in het verleden.

Meer informatie

Voor vragen naar aanleiding van dit onderzoek kunt u contact opnemen met:

Esther Horrevorts, onderzoeker Verwey-Jonker Instituut, ehorrevorts@verwey-jonker.nl | 030 – 230 32 52 of

Diane Bulsink, onderzoeker Verwey-Jonker Instituut, dbulsink@verwey-jonker.nl | 030 – 230 32 33