autisme-onderwijs

Onderwijs in autisme herkennen

Ongeveer 1% van de Nederlanders heeft een autistische stoornis, dat zijn ongeveer 190.000 mensen die een vorm van autisme hebben. Bij een deel hiervan is de diagnose autisme pas op latere leeftijd gesteld, vaak na jarenlange worsteling met uiteenlopende problemen.

Vroegherkenning en –erkenning van autisme bij kinderen vanaf jonge leeftijd is daarom van belang. Vanuit Lucertis willen we in onze kennis over autisme zo breed mogelijk uitdragen. Zodat kinderen met autisme de kans krijgen om hun talenten op hun eigen manier en tempo te ontwikkelen.
 

Studiemiddag leerkrachten

Eén op de drie leerlingen met autisme heeft een ernstig en hardnekkig begrijpend leesprobleem. Docenten, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren in het basisonderwijs gaan aan de hand van theorie en praktijk in op de oorzaken, het signaleren en begeleiden van het kind, de klas en de ouders. De Sarr Expertisecentrum Autisme  in samenwerking met IWAL instituut voor leerstoornissen organiseert deze studiemiddag.
 

Artsenmodule autisme

91 jeugdartsen van het CJG-Rijnmond zijn geschoold in het herkennen en signaleren van autisme. De cursus werd gegeven via Live Online Learning met kinder- en jeugdpsychiaters Marc Reusens (0-6 expertisecentrum) en Wietske Ester (Sarr Expertisecentrum Autisme) als docenten. De jeugdartsen geven aan dat zij zich competenter voelen in het herkennen van en handelen bij mogelijke signalen van autisme. De cursus is ontwikkeld als project binnen de Academische Werkplaats Autisme.
 

Online poli voor ouders

Ouders leren online bij een hulpverlener meer over autisme, waarbij ze ingaan op de omgang en de opvoeding van hun kind met autisme. Ouders krijgen handige tips en handvatten; ook kunnen ze online praten met andere ouders. Momenteel is deze e-vorm nog kleinschalig beschikbaar. Vanwege zeer positieve resultaten kijkt Lucertis naar uitbreiding.
 

Scholing kinderpsychiaters

Verschillende sprekers hielden voor 50 kinderpsychiaters van De Jutters, Emergis en Lucertis inspirerende lezingen. Over de huidige wetenschappelijke visie op autisme bij jeugdigen, genetische syndromen die bij autisme kunnen voorkomen en lichamelijke problemen bij en behandeling van autisme en een verstandelijke beperking.

Vanuit Lucertis vertelde Wietske Ester (kinder- en jeugdpsychiater Sarr Expertisecentrum Autisme) over vroegdetectie en de meerdere onderzoeken die plaatsvinden. Zo loopt er een onderzoek naar de relatie tussen autistische kenmerken en eetproblemen bij jonge kinderen, de signalering van autismespectrumstoornissen door jeugdartsen en leerkrachten bij kinderen in de leeftijd 4-6 jaar en de effectiviteit van Theraplay voor kinderen met autisme.