21 februari 2017

In 2016 zijn 91 jeugdartsen van het CJG-Rijnmond geschoold in het signaleren van autisme. De cursus werd gegeven via Live Online Learning met kinder- en jeugdpsychiaters Marc Reusens (0-6 expertisecentrum) en Wietske Ester (Sarr Expertisecentrum Autisme) als docenten.

De voorlopige onderzoeksresultaten laten zien dat de jeugdartsen na het volgen van de cursus meer kennis hebben over (de signalen) van autisme en zich competenter voelen in het herkennen van en handelen bij mogelijke ASS signalen. Verder beoordelen de cursisten de cursus met het rapportcijfer 7,8. Het volledige onderzoek naar het effect van deze cursus loopt nog tot eind 2017.

De cursus is ontwikkeld als project binnen de Academische Werkplaats Autisme (www.reach-aut.nl), met Jacqueline Bailly als projectleider. De inhoud en opzet van de cursus is tot stand gekomen door middel een werkgroep in de regio Rotterdam en twee focusgroepen (Den Haag en Noord-Holland). In deze werkgroep en focusgroepen zaten jeugdartsen, ggz-medewerkers, onderzoekers en ervaringsdeskundigen.