16 juni 2015

Lucertis en PsyQ (specialist in psycho-medische zorg) zijn op de Max Euwelaan 70 te Rotterdam gestart met een gezamenlijke ADHD-poli voor gezinnen.

ADHD is een erfelijke, chronische stoornis die begint in de kindertijd en blijft voortduren in de adolescentie en volwassenheid. Vanwege de erfelijkheid van ADHD komt de stoornis vaak in families voor, zowel bij ouder(s) als kind(eren). Dit compliceert de problematiek en de gezinsbelasting. Door de huidige organisatie van zorg op basis van leeftijd, wordt een gezin onnodig belast en vallen patiënten met ADHD, met name in de jongvolwassenheid, gemakkelijk tussen wal en schip. Gezien de gezinsproblematiek en chroniciteit van de stoornis is het aangewezen het zorgaanbod hier beter op in te richten.

Daarom zijn PsyQ (specialist in psycho-medische zorg) en Lucertis gaan samenwerken en zijn wij op de Max Euwelaan 70 te Rotterdam gestart met een gezamenlijke ADHD-poli voor gezinnen. De verschillende gezinsleden kunnen dus op dezelfde locatie diagnostiek en behandeling krijgen, waarbij we de afspraken zoveel mogelijk op elkaar af zullen stemmen. De behandelaars zullen nauw met elkaar samenwerken en indien nodig zal een systeemtherapeut betrokken worden bij de behandeling.

Behandelaanbod

Het volgende behandelaanbod wordt aangeboden aan gezinnen waarvan meerdere gezinsleden ADHD (lijken te) hebben:

  • Diagnostiek
  • Psycho-educatie
  • Individuele behandeling/ coaching
  • Medicamenteuze behandeling
  • Groepsbehandeling
  • Systeemtherapie

Aanmelding

Wanneer?

  • Er zijn vermoedens van ADHD bij meerdere gezinsleden
  • Een gezinslid heeft de diagnose ADHD en bij een ander gezinslid wordt deze diagnose vermoed
  • Meerdere gezinsleden hebben de diagnose ADHD

Hoe?

Aanmelden kan via LevensloopADHDRijnmond@parnassiagroep.nl

Graag hierbij de volgende gegevens vermelden: naam, geboortedatum en Burgerservicenummer van elk gezinslid dat wordt aangemeld, reden van aanmelding, eventuele reeds uitgevoerde diagnostiek, naam huisarts en verwijsbrief.

Indien gewenst kan het aanmelden ook telefonisch (088-3574960) plaatsvinden en uiteraard is het mogelijk om eerst te overleggen met een van onze medewerkers van de Levenslooppoli.

Aanmeldcoördinatie:

Ilse Kolsloot (PsyQ)
Michel Nelwan (Lucertis)