01 december 2016

​​‘Hoe gaat het met U?’ Zo heet de film die speciaal gemaakt is om te gebruiken bij psychische hulp aan mensen met een Marokkaanse of Turkse afkomst. De film behandelt onderwerpen als somberheid, depressie, omgaan met verlies, rouw, niet lekker in je vel zitten, piekeren, twijfelen, en het gevoel geen grip meer te hebben op je leven.

‘Hoe gaat het met U?’ is ondersteunend bij de kortdurende behandeling aan mensen van Turkse of Marokkaanse afkomst. Hierbij wordt er van uitgegaan dat klachten het resultaat zijn van de wisselwerking tussen de omstandigheden/omgevingsfactoren van de cliënt en de manier waarop de cliënt op die omstandigheden reageert. De film en instructie zijn ontwikkeld door het Trimbos Instituut met inhoudelijke inbreng van o.a. i-psy.

Ga naar de site: https://hoegaathetmetu.trimbos.nl/