07 mei 2015

Binnen Lucertis wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van onze behandelingen. Zo ook naar de behandeling van autisme. Hoewel we in de praktijk merken dat psycho-educatie bij ouders van kinderen met een ASS diagnose een positief effect heeft, was er nog weinig wetenschappelijke onderbouwing. Inmiddels zijn de eerste positieve resultaten gepubliceerd.

In 2013 heeft de Sarr een pilotonderzoek uitgevoerd  naar de Oudercursus Autisme 6-12 jaar waaruit bleek dat de cursus positief beoordeeld wordt en leidt tot een vergroting van de kennis over autisme. Veel teams van Lucertis hebben hieraan meegewerkt. De eerste voorlopige resultaten zijn nu bekend.

Het is een onderzoek naar het effect van psycho-educatie bij ouders van kinderen met ASS in de leeftijd 6-12 jaar. Deze psycho-educatie, in de vorm van een blended care cursus, wordt op alle Lucertislocaties aangeboden. Op al deze locaties data verzameld. De dataverzameling is deze week officieel gestopt en gaan nu de uiteindelijke resultaten bekijken. Bekijk de voorlopige resultaten van het onderzoek.

Dit onderzoek is een vervolg op het pilotonderzoek en is uitgevoerd over alle Lucertis locaties. Door middel van een randomized controlled trial (RCT) wordt er gekeken naar het effect van de cursus op de kennis over autisme, opvoedingsbelasting en tevredenheid.

Artikel pilot:
Vermunt, L. C. A. C., & Bailly, J. T. (2013). E-Health psycho-educatie, een exploratief onderzoek. Kind & Adolescent Praktijk, 12(3), 100-107.