16 november 2015

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) schaft de ouderbijdrage in de jeugdhulp af per 1 januari 2016. De ouderbijdrage bestaat al jaren en is overgenomen in de Jeugdwet die sinds dit jaar van kracht is. De ouderbijdrage is een bijdrage in de kosten van jeugdhulp waarbij er sprake is van hulp met verblijf buiten het gezin. Het gaat dan bijvoorbeeld om verblijf in een pleeggezin, ggz-instelling of een multifunctioneel centrum.