20 november 2015

20 november is de internationale dag van de Rechten van het Kind. In Nederland maken per jaar ongeveer zeventigduizend kinderen het uit elkaar gaan van hun (al of niet getrouwde) ouders mee. Een scheiding is zwaar voor het hele gezin, vaak vooral voor de kinderen. Soms komen ouders er met elkaar niet uit en is er sprake van een vechtscheiding.

Veilig voelen

Lucertis, biedt gebroken gezinnen in de regio Zaanstreek/Waterland gratis een hulpprogramma aan. Het doel van het programma is dat kinderen uit de knel raken doordat de strijd tussen hun ouders minder destructief wordt en dat nieuwe wegen worden gevonden om met de conflictgebieden om te gaan, zodat de kinderen zich weer veilig kunnen voelen en zich goed kunnen ontwikkelen.

Meld u gratis aan! kinderenuitdeknel@parnassiagroep.nl