17 oktober 2016

Lian Bakker, verpleegkundig specialist ggz bij Lucertis en de Crisisdienst, kreeg bij de Wetenschapscarrousel in Utrecht de “Jeltje de Bosch Kemper Award” uitgereikt voor haar onderzoek naar mindfulness voor gezinnen. De prijs wordt uitgereikt voor een innovatief idee dat wetenschappelijk is onderbouwd, voorzien van een methodische opzet, én dat praktisch haalbaar is. Lian: ‘Ik had het nooit verwacht en was behoorlijk overdonderd!’

Samenvatting van Lians onderzoek:

Het opvoeden van kinderen met psychiatrische problematiek in de basisschoolleeftijd vergt veel van ouders en gaat dikwijls gepaard met veel stressvolle ouder-kind interacties. De stress beperkt de opvoedvaardigheden en kan leiden tot een vicieuze probleemcirkel.

Er is een training mindfulness voor gezinnen ontwikkeld en geïmplementeerd. Deze training is afgeleid van de bestaande 8-weekse training mindfulness van Jon Kabat-Zinn die een effectieve vermindering van stress geeft.  De training wordt aan 3 gezinnen tegelijk gegeven.

Om antwoord te geven op de vraag in hoeverre er aanwijzingen zijn dat de aangepaste training effectief is voor vermindering van stress binnen het gezin, is de NOSI-K afgenomen en zijn interviews gehouden. Tevens heeft een procesevaluatie en een literatuurstudie plaatsgevonden.

Uit de NOSI-K blijkt dat er bij meer dan de helft van de ouders sprake was van een vermindering van de ouderlijke stress na het volgen van de training.  Uit de interviews blijkt dat de ouders zich meer bewust zijn van hun gedrag en dat ze meer vaardigheden hebben geleerd om met stress om te gaan.

Er worden mogelijkheden gezien in de specialistische GGZ,  in de basis GGZ en vanuit de Jeugdteams.