Nieuws

Nieuws van Lucertis

29 september 2016

Lucertis is de eerste jeugd-ggz-aanbieder in Nederland die de JIM-aanpak integreert in het beproefde ‘FACT Jeugd & Gezin’-model. Vanaf dit najaar combineren professionals hun specialistische behandeling met het inzetten van informele mentoren uit het sociale netwerk.

Bij de JIM-aanpak zetten jongeren van 12 tot 23 jaar met complexe problemen informele mentoren in als steunfiguren, met als doel uithuisplaatsing te voorkomen. Een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) kan een oom, tante of buurman zijn, in wie de jongere vertrouwen heeft en die de ouders als ondersteunend ervaren. De JIM is een steunfiguur voor de jongere en een adviseur voor ouders en professionals.

Het idee is dat de JIM iemand is die continuïteit kan bieden; hij of zij blijft als professionals weer vertrekken. Daarnaast helpt deze mentor de jongere om zijn inbreng in het behandeltraject te vergroten en om de behandeling te integreren in de gezinscontext.

 

Het beste van twee werelden

Bestuurder bedrijfsvoering Jan van Schilt van Lucertis en De Jutters: “Door FACT Jeugd & Gezin te combineren met de JIM-aanpak brengen we het beste van twee werelden bij elkaar. Namelijk die van het sociaal netwerk, waar veel kennis zit over de context waarin het (psychiatrische) probleemgedrag zich manifesteert, en die van onze specialisten, waar veel expertise is hoe dit gedrag hanteerbaar kan worden voor het gezin en de omgeving. Het is een prachtige uitdaging die wij graag aan gaan met onze intersectorale partners Yulius, Trivium Lindenhof en Stek.”

 

Kennismaken met JIM

De JIM-aanpak past helemaal bij het doel van het kenniscongres voor samenwerking in de brede jeugdhulp ‘Van wijk tot wetenschap’ op 24 november a.s. Met dit congres wil het Kenniscentrum het samenwerken en het uitwisselen van kennis tussen de diverse ketenpartners in de jeugdhulp stimuleren. Tijdens dit congres kunt u ook kennismaken met de JIM-aanpak. In de workshop ‘JIM werkt’vertelt Levi van Dam, onderzoeker bij het Kenniscentrum en ontwikkelaar van deze aanpak, over de werkwijze en de eerste resultaten.

 
Lees verder

Artikel in De Psychiater: ‘Het zijn altijd ‘anderen’ die moeten zorgen.’
Theaterlezing over de JIM-aanpak: een videoverslag
Website JIM werkt