04 februari 2016

Onderzoekers van het IWAL Instituut voor Leerproblemen (onderdeel van Lucertis, kinder- en jeugdpsychiatrie) ontwikkelden samen met collega’s van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Maastricht een innovatieve training voor kinderen met ernstige dyslexie.

Deze nieuwe methode stimuleert heel gericht en intensief de automatisering van de koppeling van letters met spraakklanken. De resultaten zijn veelbelovend voor kinderen met ernstige dyslexie; tot nu toe lukte het nauwelijks om hen vloeiender te laten lezen. De uitkomsten van dit project worden gepresenteerd tijdens het symposium over leesverwerving en dyslexie, dat op donderdag 4 februari wordt gehouden in Amsterdam.

Bij mensen met dyslexie verloopt de integratie van letters en spraakklanken in de hersenen niet goed. In het wetenschappelijk onderzoek naar dyslexie wordt veelal gesproken van de fluency barrier: kinderen met dyslexie kunnen niet tot vloeiend lezen komen, ook niet na een gerichte behandeling. De maatschappelijk gevolgen hiervan zijn erg groot, aangezien vloeiend lezen een belangrijke factor is in schoolsucces en loopbaanperspectieven. Tot nu toe lukte het niet of nauwelijks om kinderen met ernstige dyslexie vloeiender te laten lezen.

De onderzoekers van het IWAL, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Maastricht laten nu zien dat door intensief, gericht trainen, de verbindingen tussen letters en klanken in de hersenen meer geautomatiseerd kunnen raken, met als resultaat een sterke vooruitgang in de mate van vloeiend lezen bij kinderen met ernstige dyslexie.

Grote vooruitgang

Een groep 9-jarige kinderen met ernstige dyslexie volgde de training gedurende vijf maanden. De onderzoekers vergeleken de resultaten van deze kinderen met een vergelijkbare groep dyslectische kinderen die de training niet volgde (de wachtlijstgroep) en met een groep kinderen zonder leesproblemen (de controlegroep). De trainingsgroep bleek ten opzichte van de wachtlijstgroep een grote vooruitgang te hebben geboekt in het vloeiend kunnen lezen en ook meer vooruitgegaan te zijn dan de controlegroep.

Hersenen

Er is ook gekeken naar de hersenprocessen tijdens het lezen. Wat opviel was dat de kinderen die het meest baat hadden van de behandeling, aan het begin andere hersenactiviteit vertoonden dan degenen die minder baat hadden, terwijl deze groepen qua leesvaardigheid niet te onderscheiden waren. Bovendien blijkt dat de effecten van de behandeling ook op hersenniveau terug te zien zijn. De uitkomsten van het project zijn onlangs gepubliceerd in de  wetenschappelijke tijdschriften PLoS ONE en Frontiers in Human Neuroscience.

Symposium

Het behandelonderzoek is uitgevoerd binnen het Rudolf Berlin Center aan de UvA. In dit expertisecentrum voor leerproblemen zijn klinische zorgverlening, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek op het vlak van leerproblemen geïntegreerd. Het Rudolf Berlin Center organiseert als afronding van het project een symposium over leerverwerving en dyslexie, bedoeld voor zowel wetenschappers als professionals. Het symposium is donderdag 4 februari van 13.00 uur tot 17.30 uur, Oudemanhuispoort 4-6, Amsterdam. Meer informatie over het symposium: http://rudolfberlin.org/symposium/