29 december 2014

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, waaronder ook de jeugd-ggz. Huisartsen en medisch specialisten behouden in het nieuwe stelsel nog steeds het recht om kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische problemen rechtstreeks te verwijzen.

Wijkteams

Naast het direct verwijzen, komt er in het nieuwe stelsel een verwijslijn bij. Zo kunnen huisartsen patiënten voortaan ook verwijzen naar het (jeugd)wijkteam in een gemeente. Binnen een jeugdwijkteam werken jeugdprofessionals met verschillende achtergronden (jeugd-ggz, jeugd- en opvoedhulp en jeugd-(l)vb). Wanneer zwaardere zorg nodig is, verwijst het jeugdwijkteam door naar de specialistische jeugdhulp of schakelen zij andere voorzieningen in.

Wanneer welke zorg?

Een verwijzing hebben wij altijd nodig. Als u als arts twijfelt of u door moet verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ of de Specialistische GGZ kunt u onze beslisboom downloaden.

Andere vragen? Stel ze aan ons Verwijzerspunt.