04 april 2017

Op woensdag 19 april 2017 organiseert de SARR in samenwerking met het IWAL instituut voor leerstoornissen een studiemiddag over problemen met begrijpend lezen bij kinderen en jeugdigen met een autismespectrumstoornis.

Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben in veel gevallen bijkomende leerproblemen. Het meest voorkomende leerprobleem in basis- en voortgezet onderwijs is de problematiek op het vlak van het begrijpend lezen: één op de drie leerlingen met ASS heeft een ernstig en hardnekkig begrijpend leesprobleem. Dat wil zeggen dat ze over zwakke begrijpend leesvaardigheden beschikken die niet terug te voeren zijn op hun technische leesvaardigheden of algemene cognitieve competenties. Op deze studiemiddag zal aan de hand van theorie en praktijk worden ingegaan op de oorzaken hiervan, en op het signaleren en begeleiden van deze problematiek binnen het onderwijs.

Voor wie

Docenten, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren en andere betrokkenen in het onderwijs.

Meer informatie

Bekijk de flyer van deze studiemiddag en meld je aan.