25 juni 2015

Er is momenteel veel te doen over de wachttijden in de (Jeugd-)GGZ. Ook bij Lucertis komen mensen met vragen hierover. De transitie van de Jeugd-GGZ naar de gemeenten heeft onze wachttijden niet significant verhoogd. De ervaring leert ons wel dat er in de periode maart t/m juni altijd een toename van het aantal aanmeldingen is.

Er is altijd sprake van een beperkte wachttijd. Deze is bij Lucertis voor de intake gemiddeld drie weken. Mocht er na de intake een wachttijd zijn voor het starten van de behandeling kan er in deze periode overbruggingszorg geboden worden. Uiteraard handelen we in crisissituaties altijd onmiddellijk.

Samen met gemeenten werken GGZ-instellingen er hard aan om de wachttijden verder te verkorten.