Voor wie en hoe werken wij?

Opgroeien is niet altijd makkelijk. In de ontwikkeling van kinderen en jongeren kunnen allerlei problemen ontstaan, thuis of op school. Misschien is uw kind vaak verdrietig, in de war, zonder reden boos of is er een probleem met te weinig of te veel eten. Mogelijk veroorzaakt de omgeving deze problemen, maar vaak spelen aangeboren factoren ook een rol.

Wie kunnen bij ons terecht?

Baby's, peuters, kleuters, kinderen en jongeren tot 23 jaar met psychische stoornissen kunnen bij ons terecht. Onderzoek en behandeling vinden vrijwel altijd plaats in nauwe samenwerking en overleg met de ouders. Iedereen die belangrijk is voor het succes van de behandeling betrekken we erbij mits daarvoor toestemming gegeven is.

Kinderen tot 12 jaar

Altijd toestemming nodig van ouders

Kinderen van 12 tot 16 jaar

Zowel toestemming van kind als ouders nodig

Kinderen vanaf 16 jaar

Toestemming van ouder is niet nodig


Voor een compleet overzicht van de rechten van kinderen en jongeren bij een medische behandeling, raadpleegt u onze folder. Hier staat ook informatie in voor gescheiden ouders.

Stappen na aanmelding

Voor een behandeling bij Lucertis heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts, medisch specialist of van de gemeente. Ook een identiteitsbewijs hebben we nodig. Iedereen die in zorg komt bij een instelling, moet zich vanaf 1 januari 2016 identificeren. Dat geldt ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. U en uw kind kunnen zich legitimeren met: een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, (brommer)rijbewijs of vreemdelingendocument. Als u geen legitimatiebewijs hebt en u kunt er geen aanschaffen (bijvoorbeeld omdat u geen geld hebt), dan verwijzen wij u naar een wijkteam of de gemeente met de vraag of zij u kunnen helpen. Voor kinderen vanaf 18 jaar hebben we ook een verzekeringsbewijs nodig. De volgende stap is aanmelden. Daarna volgt een gesprek met de ouder en het kind. We bekijken dan of Lucertis de geschikte organisatie is om de problemen van uw kind te behandelen. Als dit niet zo is, overleggen wij met andere zorgverleners die u wel verder kunnen helpen.

Intake en diagnose

Vervolgens start een intakefase. Tijdens deze intake onderzoeken we de problemen en brengen we de vragen en problemen in kaart. Daarna stellen we vast wat er aan de hand is, dit is de diagnose. Vervolgens maken we, samen met de ouders en afhankelijk van de leeftijd ook met het kind, een behandelplan.