Veranderingen jeugdzorg

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp (tot 18 jaar), inclusief de jeugd ggz. Ouders kunnen met hun kinderen ook bij wijkteams in hun eigen gemeente terecht.

Voor ouders

Voor zowel kinderen en jongeren die al in 2014 aangemeld of in behandeling zijn als voor nieuw aangemelde kinderen in 2015 verandert er niets. De zorg aan kinderen en jongeren tot 18 jaar (inclusief medicijnen) wordt gewoon vergoed. Ouders van kinderen onder de 18 jaar betalen geen eigen bijdrage. U kunt als ouder met uw kind ook bij een wijkteam terecht.

Voor verwijzers

Huisartsen en andere jeugdspecialisten kunnen vanaf 2015 kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische problemen nog steeds direct naar ons verwijzen. Wij hebben met alle jeugdzorgregio's waar wij gevestigd zijn afspraken over bekostiging van de zorg. Dit betekent dat wij altijd passende hulp kunnen bieden aan kinderen die in de desbetreffende regio's wonen.

Wat wel verandert is dat u uw patiënten in 2015 ook kunt verwijzen naar een (jeugd)wijkteam in uw gemeente. Binnen een jeugdwijkteam werken verschillende professionals met een achtergrond in de geestelijke gezondheidszorg of in de jeugdhulpverlening.

Voor gemeenten

Wij helpen u graag bij het invullen van de verantwoordelijkheid voor de jeugd ggz. Met onze verschillende specialismen helpen wij kinderen met psychische of psychiatrische problematiek binnen de kaders die u ontwikkelt. Neem bij vragen contact op met één van onze accountmanagers.