Veranderingen jeugdzorg

Tegenwoordig zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp (tot 18 jaar), inclusief de jeugd ggz. Ouders kunnen met hun kinderen ook bij wijkteams in hun eigen gemeente terecht.

Voor ouders

Behandelingen en onderzoeken voor uw kind(eren) tot 18 jaar (inclusief medicijnen) worden door de gemeente. Heeft u een kind boven de 18 jaar? Dan moet hij/zij verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar. U heeft wel een verwijzing nodig van uw huisarts of een jeugdarts. U kunt als ouder met uw kind ook bij een wijkteam terecht.

Voor verwijzers

Huisartsen en andere jeugdspecialisten kunnen kinderen en en jongeren met psychische of psychiatrische problemen nog steeds direct naar ons verwijzen. Wij hebben met alle jeugdzorgregio's waar wij gevestigd zijn afspraken over bekostiging van de zorg. Dit betekent dat wij altijd passende hulp kunnen bieden aan kinderen die in de desbetreffende regio's wonen.

U kunt uw patiënten ook verwijzen naar een (jeugd)wijkteam in uw gemeente. Binnen een jeugdwijkteam werken verschillende professionals met een achtergrond in de geestelijke gezondheidszorg of in de jeugdhulpverlening.

Voor gemeenten

Wij helpen u graag bij het invullen van de verantwoordelijkheid voor de jeugd ggz. Met onze verschillende specialismen helpen wij kinderen met psychische of psychiatrische problematiek binnen de kaders die u ontwikkelt. Neem bij vragen contact op met één van onze accountmanagers.